V Otrokovicích začala stavba prodloužení trolejbusové dráhy, na lince 55 skončí autobusy

Trolejbus Škoda 35 Tr v Otrokovicích. Foto: DSZOTrolejbus Škoda 35 Tr v Otrokovicích. Foto: DSZOTrolejbus Škoda 35 Tr v Otrokovicích. Foto: DSZOTrolejbus Škoda 35 Tr v Otrokovicích. Foto: DSZO

DSZO chystá letos nákup dalších trolejbusů s bateriemi.

Síť trolejbusových drah v Otrokovicích se do konce dubna rozroste o další téměř kilometr. Společnost Elektroline začala s budováním trolejového vedení na třídě Osvobození a Komenského. Práce vyjdou na 10,7 milionu korun, většinu nákladů zaplatí evropská dotace.

Hlavní práce se rozběhnou v únoru a potrvají až do dubna tohoto roku. Trolejové vedení naváže na původní trasu, která za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici. Povede jako současná autobusová linka 55 ulicí Osvobození a navazující ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam prodloužené trolejové vedení skončí. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) na linku chystá nasazení parciálních trolejbusů, které umožní i jízdu mimo troleje na baterii až k obratišti Štěrkoviště.

Chceme tímto projektem pokračovat v ekologizaci provozu městské hromadné dopravy a nahrazovat tam, kde je to technicky možné a ekonomicky oprávněné, naftové spalovací motory bezemisní elektrickou trakcí. Cestující i obyvatelé přilehlých domů jistě ocení také výrazně nižší hlučnost trolejbusů v porovnání s autobusy,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Podobně již v minulosti došlo k náhradě autobusů parciálními trolejbusy v oblasti Kostelce, Štípy a ZOO Lešná z roce 2019. Na rozdíl od čistých elektrobusů se parciální trolejbusy dobíjejí za jízdy a neztrácí se čas stáním vozu v dobíjecích stanicích.

Prodloužení k zastávce nadjezd

DSZO plánuje prodloužit ve vlastní režii zatrolejovaný úsek ještě o několik desítek metrů dál až po zastávku Nadjezd. Důvodem je možnost spouštění a nasazování ssběrače trolejbusů při stání až v této zastávce. „Realizace tohoto záměru bude možná, jakmile silničáři dokončí nyní připravovanou stavební úpravu křižovatky ulic Komenského – Nadjezd,“ řekl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Trolejové vedení v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích je dosud dlouhé (měřeno v jedné stopě) 63,3 kilometru. Výstavbou nového úseku v Otrokovicích se prodlouží o 1,9 kilometru na 65,2 km. Naposledy došlo k prodloužení trolejového vedení o 450 metrů při výstavbě obratiště Antonínova ve Zlíně v roce 2014, předtím vznikl nový zatrolejovaný úsek v roce 2000, když se prodloužila trasa trolejbusových linek na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně z původní konečné Česká na obratiště Kocanda.

V Otrokovicích se o zatrolejování autobusové linky 55 uvažovalo již před několika desítkami let a při rekonstrukci Komenského ulice zde byly již tehdy postaveny nosné sloupy pro trolejové vedení. DSZO je nyní od města odkupuje do svého majetku.

Pro obsluhu trolejbusových linek, jejichž části nejsou vybaveny trolejovým vedením (Kostelec, Štípa, Želechovice, Lužkovice, Příluky-Za Kapličkou, Prštné, Louky), má DSZO v současné době ve svém vozovém parku k dispozici 10 bateriových trolejbusů. Mimo Kostelec a Štípu zde bývají používány také trolejbusy s pomocným dieselagregátem. DSZO připravuje pro příští rok nákup dalších 4 bateriových trolejbusů s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Tagy Dopravní společnost Zlín - Otrokovice DSZO Otrokovice prodloužení trolejbusových tratí v Otrokovicích
25 komentářů