egoe-plus
Infrastruktura Silnice

U Liberce začíná další velká uzavírka, některé sjezdy budou zavřené

Silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou u Bedřichovky. Foto: Zdopravy.cz / Jan Sůra
Silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou u Bedřichovky. Foto: Zdopravy.cz / Jan Sůra

Ředitelství silnic a dálnic začíná dnes s velkou rekonstrukcí silnice I/35 z Liberce na Chrastavu. Jde o jeden z nejvytíženějších úseků v kraji. Kvůli opravám dojde nejen k omezení počtu jízdních pruhů a částečně i nájezdů a výjezdů ze silnice.

Zakázku za 237 milionů korun získalo sdružení Strabag a Eurovia. K opravě dochází patnáct let poté, co byla silnice výrazně rozšířena a modernizována. Důvodem je především výrazně vyšší provoz nákladních aut, s kterým se v době stavby nepočítalo. Pro řidiče kolem Liberce jde o další velké omezení, na silnici I/35 probíhá rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn.

Úplně uzavřen bude pravý jízdní pruh silnice I/35 ve směru z Liberce do Chrastavy v délce 7,3 kilometru. „Provoz bude sveden doleva. V roce 2021 bude následovat rekonstrukce pravého jízdního pruhu a doprava povede po již zrekonstruovaném levém pruhu,“ popsal Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Práce se letos rozdělí do čtyř etap. První potrvá do 5. července a přinese uzavírku nájezdu na silnici směrem na Děčín z mimoúrovňové křižovatky Svárov, stejně jako sjezdu na Stráž nad Nisou. Uzavřena bude také ulice Londýnská a u mimoúrovňové křižovatky Machnín zhruba na 13. kilometru nájezd na Děčín, přičemž sjezd na Chrastavu bude tamtéž nadále možný. U mimoúrovňové křižovatky Chrastava přibližně na 12. kilometru bude uzavřen sjezd na Chrastavu, ale bude možné vyjet směrem na Děčín.

Během druhé etapy od 6. července do 2. srpna a od 17. do 30. srpna uzavřen na křižovatce ve Svárově nájezd na silnici I/35 na Děčín a sjezd na Stráž nad Nisou. Dál bude uzavřen nájezd na Děčín a sjezd na Chrastavu zhruba na 13. kilometru, ale sjezd na Chrastavu tamtéž zůstane umožněn. Na 12. kilometru bude uzavřen sjezd na Chrastavu, ale půjde vyjet na Děčín.

Od 3. do 16. srpna potrvá třetí etapa. Ze svárovské křižovatky nebude možné na 16. kilometru najet na silnici I/35 na Děčín, uzavřen bude i sjezd na Stráž nad Nisou. Dále bude u křižovatky v Machníně na 13. kilometru uzavřen nájezd na Děčín, ale zůstane otevřený sjezd na Chrastavu. U mimoúrovňové křižovatky Chrastava bude uzavřen sjezd na Chrastavu, ale bude umožněn výjezd k Děčínu.

V rámci čtvrté etapy bude od 31. srpna do 1. listopadu uzavřen u mimoúrovňové křižovatky v Chrastavě zhruba na 12. kilometru nájezd na silnici I/35 na Děčín, ale bude možno sjet do Chrastavy.

Kompletní dokumentace k dopravním opatřením je například na stránkách obecního úřadu ve Stráži nad Nisou.

K rozšíření silnice došlo před patnácti lety, kdy se z původní dvoupruhové stala čtyřpruhová v celém úseku, ve stoupáních je pětipruhová. ŘSD už dříve vysvětlilo, že důvodem prakticky kompletní rekonstrukce je výrazně větší provoz, než se počítalo, zejména u nákladní dopravy.

Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové byly při rozšíření podkladové vrstvy tvořeny z nestmelených materiálů – štěrkodrtí. „Na nové části silnice byla konstrukce vozovky navržena na dopravní zatížení odpovídající prognóze z doby projektování zkapacitnění silnice. Skutečný vývoj dopravního zatížení předmětného úseku silnice těžkými nákladními vozidly, které má rozhodující vliv na životnost vozovek, předčil původní prognózu,“ vysvětlila Ledvinová. Hlavními příčinami bylo otevření nového hraničního přechodu na silnici č. 35 v Hrádku nad Nisou pro neomezený provoz, nižší dopravní výkon v železniční nákladní dopravě a všeobecně zvýšený nárůst intenzity provozu těžkých nákladních vozidel.

Vzhledem k původním technologiím, které byly použity při zkapacitnění komunikace v roce 2003, bude nyní použita recyklace za studena, což znamená promíchání nestmelených vrstev s pojivem cementu a asfaltové emulze, díky čemuž budou podkladní vrstvy stmelené. Současně s obnovou krytu budou také vyměněny stávající elastické mostní závěry, které již neodpovídají současným normám a předpisům a budou nahrazeny ocelovými profily s tělem z konstrukční oceli a hlavou z nerezové oceli. Rekonstrukce levého jízdního pásu tak bude probíhat v celé délce opravovaného úseku v km 10,441–17,715.

Partneři


Czechtoll

pst
podcast