Tramvajový tunel v Brně na Žabovřeské: První odstřely začnou až v dubnu

Stavba Brno, Žabovřeská. Pramen: ŘSDStavba Brno, Žabovřeská. Pramen: ŘSD

Silničáři nasazení trhavin o měsíc odložili, neboť se zatím daří lámat skálu pomocí strojů.

Stavba velkého městského okruhu v Brně na Žabovřeské (I/42) se dostala do další fáze, když stavbaři zahájili ražbu tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem. Oproti očekáváním se ale na staveništi zatím neozývají detonace, s nasazením trhaviny počítají silničáři až v dubnu. To je oproti původním plánům zhruba o měsíc později.

„Po očištění skalních svahů jsme zjistili, že je možné některá místa rozpojovat i mechanicky za využití těžké techniky, bez nutnosti odstřelování a s tím souvisejícího omezení dopravy. Díky této skutečnosti se nám daří snížit počet odstřelů i dopravních uzavírek,“ uvedl šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Přesný počet potřebných odstřelů nelze podle něj dopředu vědět, upřesňován bude v průběhu prací. „Ačkoliv samotný odstřel trvá jen několik vteřin, před jeho provedením je nutné odklonit dopravu a vyklidit komunikaci i část Wilsonova lesa. Následně ještě musíme vše z hlediska bezpečnosti znovu zkontrolovat. Celý proces tedy zabere zhruba 1 hodinu, po kterou bude nutné vždy odklonit dopravu,“ dodal manažer. Potřebné informace a bezpečnostní pokyny by měly být od 15. března dostupné na webu kopemezabrno.cz.

Žabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDStavba Brno, Žabovřeská. Pramen: ŘSDŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDŽabovřeská, stavba VMO Brno. Pramen: ŘSDVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: BrnoVizualizace další etapy městského okruhu v Brně v Žabovřeské ulici. Foto: Brno

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka ražené části bude 334 metrů, dalších 170 metrů bude přesypaných (a to především u severního portálu). Šířka tramvajové trati v tunelu bude sedm metrů, šířka oboustranných nouzových chodníků v tunelu pak minimálně 1,43 metru.
Světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena na šest metrů. Úniková štola z tunelu kolmo k Žabovřeské bude mít 50 metrů. Tramvaje budou moci tunelem projíždět rychlostí až 60 km/h.

Zhruba kilometrová stavba velkého městského okruhu na Žabovřeské je pro Brno strategická. Přeložení tramvajové tratě do tunelu pod Wilsonovým lesem umožní rozšířit stávající dvoupruhovou silnici na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci. Tramvajová výluka začala v polovině ledna a potrvá dva roky. Náklady na stavbu, která začala v prosinci, přesahují dvě miliardy korun.

Tagy I/42 VMO Žabovřeská ŘSD Top tramvajový tunel
44 komentářů