cargo

SŽDC s DB Netz chystají soutěž na tunel do Německa, zatím začne konzultacemi s projektanty

Lokomotiva Siemens Vectron v barvách Českých drah v Drážďanech. Foto: České dráhyLokomotiva Siemens Vectron v barvách Českých drah v Drážďanech. Foto: České dráhy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a DB Netz AG vypsaly takzvané předběžné tržní konzultace, které předcházejí vypsání prvních soutěží na

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a DB Netz AG vypsaly takzvané předběžné tržní konzultace, které předcházejí vypsání prvních soutěží na projektanty přeshraničního tunelu pod Krušnými horami pro budoucí vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan.

Zakázku chce vypsat SŽDC společně s DB Netz AG, podíl financování zatím není jasný. Oznámení o tržních konzultacích zveřejnila SŽDC ve věstníku veřejných zakázek.  „V rámci tohoto projektu budou veřejné zakázky zadávány společně oběma zadavateli. Jelikož se jedná o jedinečný a specifický projekt, považují jeho zadavatelé za vhodné uskutečnit za účelem seznámení potenciálních dodavatelů se společným projektem a konceptem jeho realizace předběžnou tržní konzultaci,“ uvedla SŽDC v tiskové zprávě.

Konzultace se budou týkat projektování a projektového řízení, oba zadavatelé s možnými dodavateli chtějí řešit například koncept společné soutěže a specifika takového postupu. Půjde o jednu z největších projektových i stavebních zakázek v české železniční historii.

SŽDC má na začátku příštího roku představit studii proveditelnosti na celou trať Praha – Drážďany. Účelem společného projektu je rozšíření a zrychlení stávajícího železničního spojení mezi Drážďany a Prahou v oblasti úseku labského údolí, které v současné době nelze z důvodů ochrany životního prostředí a z topografického hlediska rozšířit ani zrychlit. Dopravním cílem opatření je dosažení výrazného zkrácení jízdní doby mezi Berlínem a Prahou.

Tagy DB Netz Správa železniční dopravní cesty SŽDC tunel pod Krušnými horami vysokorychlostní trať Praha - Drážďany
88 komentářů