Státního dopravce střídá v Německu zemský. Nizozemské Abellio předčasně opustí tratě okolo Stuttgartu

Elektrická jednotka Talent 2. Foto: AbellioElektrická jednotka Talent 2. Foto: Abellio

Dopravce vlastněný spolkovou zemí chce převzít nejen provoz, ale i aktiva Abellia včetně 52 jednotek.

Další pobočka zahraničního státního dopravce v německé regionální dopravě končí kvůli velkým ztrátám způsobeným pandemií koronaviru. Po nedávno oznámeném odchodu společnosti Keolis patřící pod francouzské dráhy SNCF skončí s částí provozu v Německu také Abellio. To je dceřinou firmou nizozemských drah NS.

Jde o několik provozních souborů v Bádensku-Württembersku. Podle již místní vládou schváleného plánu provoz firmy Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH v insolvenci převezme spolkovou zemí vlastněný dopravce Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Firma plán na převzetí oznámila na svých stránkách.  Současně insolvenčnímu správci podala nabídku na koupi všech aktiv firmy včetně depa ve Pforzheimu.

Pobočka nizozemského dopravce na jihu Německa se v červenci kvůli ztrátám dostala do ochrany před věřiteli. Podle současné dohody bude dál jezdit do konce jízdního řádu v roce 2023 na základě nové smlouvy s objednatelem, která zohlední i zvýšené náklady. Ministr dopravy Bádenska-Württemberska Winfried Herman uvedl ve svém prohlášení, že jde o rozumné řešení vzniklého problému. Na SWEG mají přejít všichni zaměstnanci za stávajících podmínek.

Abellio získalo desetiletý kontrakt na provoz vlaků v roce 2016 se zahájením provozu v roce 2019. Provoz od začátku komplikuje i pozdní dodání elektrických jednotek Talent 2 od Bombardieru (nyní Alstomu). Celkem jich má 52.

Dopravce provozuje síť regionálních linek Stuttgart – Mühlacker – Pforzheim/Bruchsal – Heidelberg; Stuttgart – Heilbronn – Mannheim/Osterburken a Stuttgart – Tübingen (Neckartal). Roční objem výkonů je 7,3 milionů kilometrů, zaměstnává 350 lidí.

Tagy Abellio Bádensko-Württembersko SWEG
26 komentářů