Severní tangenta Hradce jde znovu do procesu EIA, pod letištěm bude tunel

Tunel dlouhý přes půl kilometru bude moci být na povrchu pojížděn letadly.

Příprava takzvané severní tangenty u Hradce Králové, která má odvést dopravu na silnici I/11 mimo město, se protahuje. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) záměr poslalo podruhé do procesu posouzení vlivu na okolí (EIA), ačkoliv přeložka tento proces už jednou zdárně završila (v září 2015).

Důvodem je změna plánů. V některých úsecích se trasa posune až o desítky metrů, nově jsou uvažované všechny křižovatky jako mimoúrovňové a na trase dlouhé přes 15 kilometrů také (paradoxně v rovině) vznikne více než půlkilometrový tunel.

Důvodem pro zahloubení a zakrytí části nové silnice je blízké letiště a snaha nenarušit jeho ochranné pásmo. „Požadavek na zakrytí trasy do hloubeného tunelu vzešel z projednání s dotčenými orgány a provozovatelem letiště,“ píše se v dokumentaci EIA. Tunel bude muset být vybaven čerpadly vody.

Trasa vede od nově navržené okružní křižovatky ulic Náchodská a Kotrčova na severozápadním okraji Hradce (kousek odsud na jih bude odstraněn úrovňový přejezd v Plotišti) po severním okraji krajského města, prochází areálem letiště a mezi průmyslovou oblastí na Slezském Předměstí a obcemi Piletice a Slatina. Na jižním okraji lesa Dehetník se přimyká k železniční trati Velký Osek – Choceň a pokračuje až k Třebechovicím, kde se po překonání železniční tratě napojuje na stávající I/11.

Severní tangenta Hradec Králové. Pramen: dokumentace EIA/Sudop Praha/ŘSD

Předpokládaný termín zahájení stavby je prosinec 2028, hotovo má být o tři roky později. V roce 2010 se uváděl jako termín zprovoznění rok 2020 nebo pozdější.

 

 

Tagy I/11 ŘSD severní tangenta Hradec Králové
32 komentářů