ŘSD mění podobu dálnice D3 přes Posázaví a míří znovu do procesu EIA

Výstavba dálnice D3 v ússeku Bošilec - Ševětín. Autor: ŘSDVýstavba dálnice D3 v ússeku Bošilec - Ševětín. Autor: ŘSD

Středočeská část dálnice D3 bude mít trochu jinou podobu, než se dosud plánovalo. Ředitelství silnic a dálnic mění technické řešení

Středočeská část dálnice D3 bude mít trochu jinou podobu, než se dosud plánovalo. Ředitelství silnic a dálnic mění technické řešení dálnice na zřejmě nejspornějším pětikilometrovém úseku od Jílového po Hostěradice, jehož součástí je i tunel Luka.

Původně plánovaná podoba dálnice zafixovaná ve schválené dokumentaci k vlivu stavby na životní prostředí (EIA), která byla schválená už v roce 2012, se tak liší od podoby v aktuální dokumentaci pro územní rozhodnutí. Hlavním rozdílem je větší zahloubení dálnice a její odsun dále od lidských obydlí.
Změnu směrového vedení i úpravu výšky trasy si podle ŘSD vyžádalo město Jílové.

V některým místem dálnice poklesne až o deset metrů oproti původním plánům. Dojde tím k prodloužení tunelu Luka o 645 metrů na 1843 metrů, což ve výsledku znamená, že trasa dálnice v tomto místě nepovede na povrchu, tak jak měla původně vést, ale pod povrchem v tunelu.

„To bude mít pozitivní dopad na snížení hlukové a emisní zátěže v tomto úseku. Objektivně lze konstatovat, že veškeré změny v dokumentaci DUR byly provedeny ku prospěchu obyvatel a životního prostředí,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Součástí úseku je i most přes řeku Sázavu o délce 780 metrů, který navazuje na tunel, a dvě mimoúrovňové křižovatky (MÚK Jílové a MÚK Hostěradice). MÚK Jílové se posune a most přes řeku bude zhruba o 20 metrů kratší.

Úsek D3 kolem Jílového. Pramen: ŘSD

Úsek D3 kolem Jílového. Pramen: ŘSD

Změny ovšem znamenají, že ŘSD muselo znovu vypracovat dokumentaci EIA a poslat ji k posouzení na ministerstvo životní prostředí. Zajímavostí je, že dokumentace k aktuálním změnám má 227 MB, což je čtyřikrát víc než původní dokumentace k celému středočeskému úseku D3 z roku 2012.

„Věříme, že proces posouzení vlivu dopadu provedených změn na životní prostředí proběhne s kladným výsledkem a nezpůsobí tak výrazné zdržení v harmonogramu přípravy stavby,“ doplnil Rýdl. ŘSD proto stále předpovídá termín výstavby na léta 2024 až 2028. Zda mu skutečně věří, není jasné.

U D3 ve středních Čechách se dlouho vedly debaty o jejím vedením. Ve hře byly západní a východní varianta. K definitivnímu potvrzení a stabilizaci západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka. Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či zmíněný most přes řeku Sázavu. Celkem jde o 58,6 kilometru rozdělených do pěti úseků. ŘSD je chce zprovoznit všechny najednou. Dálnice v této stopě má ale řadu odpůrců a její další příprava rozhodně nepůjde hladce.

Mezitím se D3 čile buduje v jižních Čechách. Dnes se slavnostně otevřelo 11 nových kilometrů mezi Ševětínem a Borkem. Tím vznikl nepřerušovaný více než 70 kilometrů dlouhý úsek D3, který vede od hranic středočeského a jihočeského kraje až k severnímu sjezdu do Českých Budějovic. Už letos v červnu se otevřel úsek Bošilec – Ševětín. Ve výstavbě pak je dalších 20 kilometrů dále na jih, konkrétně jde o obchvat Českých Budějovic (Úsilné – Hodějovice – Třebonín). Ten by měl být hotov v září 2022.

Tagy dálnice D3 ŘSD Středočeský kraj Top
63 komentářů