LOT 3a leaderboard

Retrofit lokomotiv ETCS v České republice je realitou

Ilustrační foto. Pramen: ČD TelematikaIlustrační foto. Pramen: ČD Telematika

ČD - Telematika s partnery intenzivně dokončuje poslední kroky, aby mohly být v ČR poprvé na koleje vyslány lokomotivy s retrofitovanou technologií ETCS v režimu Switch-On. Řady 163 a 363 společnosti ČD Cargo tak budou připraveny na budoucí provoz.

Téma ETCS v poslední době budilo velkou pozornost a zájem i u neodborné veřejnosti, bohužel z nešťastných důvodů. Tato technologie vlakového zabezpečení je každopádně oním „bodem na horizontu“, k němuž se upíná budoucnost zabezpečení železniční přepravy. Kromě probíhající instalace potřebných technologií do kolejového tělesa je nezbytné využívat i správně vybavené lokomotivy/soupravy. Není však možno vyměnit vozový park za stovky miliard, když jsou k dispozici vozidla s trvající užitnou hodnotou, jež by jinak bylo možné provozovat mnoho dalších let. Proto se na nich provádí tzv. retrofit, v jehož zavádění patří ČD – Telematika mezi přední poskytovatele.

ČD Cargo již brzy v režimu Switch-on

Obecněji jsme se o instalaci ETCS a jeho provozu zmínili v článku z července. Jak postupuje schvalování prototypu pro provoz Switch-On (tedy se zapnutými prvky ETCS), jsme se zeptali Dana Krupanského z ČD – Telematika, který zodpovídá za projekt ČD Cargo: „Schvalování lokomotivy do provozu pod ETCS je komplexní otázka, která je nová nejen pro nás, ale i pro ostatní zúčastněné strany v tomto procesu. Proto se velmi často setkáváme s novými situacemi, které společně řešíme,“ vysvětluje. “

„Proces schvalování lze rozdělit do hlavních dvou částí. Testování interoperability a vlastní certifikační proces opravňující k provozu pod ETCS.

Testování interoperability, kterému také říkáme TTI (Train-Track Interaction), musí proběhnout ve všech zemích provozu dané lokomotivy. Můžeme říci, že jde o testy, které v reálném životě ukazují, jak si mobilní část ETCS instalovaná na lokomotivě ‚rozumí‘ se stacionární částí ETCS. Jinými slovy je-li nastavení ETCS v souladu s předepsanými požadavky dané země a plní požadavky, které jsou testovány podle předem odsouhlasených scénářů daného správce infrastruktury. To je i důvod, proč jsou TTI pro nás jako dodavatele významným milníkem v projektu. V České republice a na Slovensku jsou testy již úspěšně hotové u obou řad 163 a 363. Dnes se u řady 163 připravujeme na testy v Polsku. Tady jsou naši polští kolegové ve fázi finalizace národních pravidel.

Paralelně probíhá certifikační řízení, které se skládá z požadavků na zajištění řady certifikátů. Tady jsme těsně před dokončením certifikačního procesu pro řadu 363 a po dokončení TTI v Polsku u řady 163 předpokládáme i doplnění podkladů a dokončení certifikace této řady. Po obdržení všech certifikátů a podkladů následuje poslední krok a tím je podání a finální schválení ERA.

ERA (European Union Agency for Railways) je nově vzniklou organizací. Jde o instituci, která na jednom místě organizuje a zastřešuje schválení lokomotivy ve všech státech provozu. V našem případě tedy ještě na Slovensku a v již zmiňovaném Polsku. Jednání s ERA je nejen pro celý evropský systém, ale i pro nás další s řady novinek, které tedy nás na projektu potkávají.

Po dokončení certifikací u řady 363 připravujeme spuštění vybraných lokomotiv do pilotního provozu v ČR. Tady společně se zkušenými strojvedoucími ČD Cargo a Správou železnic dolaďujeme poslední drobnosti pro bezproblémový přechod kompletní flotily lokomotiv do standardního provozu pod ETCS.“

Projekt dodávky zástavby ETCS na vozech řady 163 a 363 pro ČD Cargo se už přehoupl do své druhé poloviny. ČD – Telematika s partnery AŽD, Alstom a ČMŽO – elektronika provedla potřebnou instalaci již na téměř 40 lokomotivách z celkových 78, jež spadají do této zakázky.

Zajištění přenosu know-how

Kromě samotné vozidlové zástavby je třeba rovněž seznámit zákazníka s novými technologickými prvky tak, aby byla zajištěna jejich náležitá obsluha a údržba. Tato činnost probíhá formou školení personálu z řad strojvedoucích a údržby.

ČD – Telematika se tak současně s výše zmíněnými procesy zaměřuje i na přípravu školitelů na straně klienta, kteří následně budou i s pomocí dodaných studijních materiálů předávat získané vědomosti svým kolegům. Jak doplňuje Ondřej Lukáš, manažer ETCS DeBo: „Školení probíhají v návaznosti na dosažení jednotlivých projektových milníků. Nyní se již například dostáváme do takové fáze projektu, kdy před námi stojí potřeba vyškolit obsluhu a údržbu palubní části ETCS v neizolovaném stavu, což bude z pohledu výukové náročnosti zřejmě naší doposud největší výzvou. Strojvedoucí z našeho školení musí odejít se znalostí chování systému v různých provozních situacích a jeho ovládání. Obsahem tréninku pro personál údržby zase budou především jednotlivé základní údržbové činnosti, které zajistí, že bude systém řádně fungovat v každodenním provozu. Pro obě tato školení slouží jako základ údržbové a obsluhové manuály, na jejichž tvorbě spolupracujeme přímo s provozními zaměstnanci Českých drah a ČD Cargo.“

Na cestě k bezpečnější dráze

ČD – Telematika v celém procesu instalace ETCS jednoznačně těží z velmi dobré znalosti drážního prostředí a ze zkušeností s instalováním radiostanic GSM-R do starších vozidel. „Díky tomu už máme v týmu opravdové technické profesionály, které můžeme využít i na činnosti, které nejsou v Evropě běžné. Mám na mysli zejména certifikace našich expertů na oživování a komplexní údržbu systémů ETCS (viz box). Jsme první organizací v Evropě, která oprávnění v tak velkém rozsahu od našeho dodavatele – francouzského železničního gigantu Alstom – získala,“ vysvětluje Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura.

„Výsledkem práce našeho týmu je i přes řadu neznámých úspěšně vedený retrofit generačně odlišných lokomotiv k cíli, a to v termínech a dle stanovených parametrů zakázek. Pozitivní je i to, že se tak daří i přes nepříznivý stav v době COVIDu a hlavně, že naši klienti naše nasazení vnímají a hodnotí pozitivně,“ uzavírá Tomáš Businský.

Oživení neboli přidaná hodnota ČD – Telematika

Zásadní roli v projektu hraje lokální zajištění Commissioning Reportu, jež je dokladem o správném oživení technologie ETCS na daném vozidle. Jedná se o nejpodstatnější závěrečnou fázi zástavby ETCS, během níž dojde k ověření jednotlivých komponent, nahrání aktuálních SW verzí, otestování funkčnosti a případně výměně vadných částí a diagnostikování chybových stavů, které vznikly během zástavby. Tento proces si primárně zajišťuje výrobce technologie sám i v případě, že je subdodavatelem konkrétního projektu retrofitingu vozidel. V rámci projektů ČD – Telematika však mohou vše zajišťovat přímo lokální zaměstnanci, a to díky aktivní obchodní politice ČD – Telematiky. Ta jako jedna z mála dokázala vyjednat tuto výjimku pro své zaměstnance, díky níž mohou Commissioning realizovat vlastními silami. Aby tomu tak bylo, museli projít dvoufázovým školením s atestací včetně zkoušky v angličtině. Teprve poté mohou jako držitelé správného certifikátu provádět oživení technologie ETCS a vyhotovení závěrečné zprávy tzv. Commissioning Reportu. ČD – Telematika se tak aktivně podílí na snížení nákladů za instalaci zařízení ETCS a je schopna ušetřit provozovatelům čas i další náklady během provozu za záruční i mimozáruční servis, neboť v rámci řešení reklamačních závad i pro provádění pravidelného servisu nebude nutný výjezd zahraničních techniků výrobce zařízení.
Tagy ČD-Telematika ETCS
27 komentářů