Přísnější trest za odmítnutí vážení kamionu. Policie poprvé uplatnila stotisícovou pokutu

Vážení nákladního auta. Foto: Policie ČRVážení nákladního auta. Foto: Policie ČR

Každá druhá kontrola nákladu skončila loni pokutou.

Policisté na Vysočině poprvé využili možnost udělit za odmítnutí vážení pokutu až 100 tisíc korun. Až do konce roku byla maximální sazba 30 tisíc korun. Novela zákona o pozemních komunikacích platná od ledna umožnila přísnější postih.

Výrazné zvýšení možné sankce zřejmě řidiče dostatečně odrazuje: zatímco loni se na Vysočině odmítlo podrobit nízkorychlostnímu vážení 112 řidičů, letos zatím jediný. Ještě loni byla maximální pokuta 30 tisíc korun. „V průběhu měsíce ledna, tedy od platnosti novelizovaného zákona o pozemních komunikacích, jsme řešili pouze jedno odmítnutí na výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu vážení,“ řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na Vysočině mají na vážení speciální tým „Kamion“, který kontroluje jak na D1, tak na důležitých a páteřních silnicích nižších tříd. „V loňském roce jsme zvýšenou pozornost věnovali kontrolám vozidel převážejícím dřevní hmotu,“ dodala Čírtková.

Loni proběhlo na Vysočině nízkorychlostní kontrolní vážení u 1 125 vozidel a jízdních souprav. Celkem bylo zjištěno 590 porušení. Jednalo se o překročení stanovených hmotnostních limitů a překročení stanovených rozměrů. V seznamu porušení je i odmítnutí výzvy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Většinu zjištěných porušení vyřešili policisté uložením pokuty v příkazním řízení, bylo jich celkem 574 a v souhrnu přesáhly částku 4 720 000 korun.

Při kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu jsme se loni setkávali s nekázní řidičů. V nejčastějších případech to bylo přetížení vozidel nebo jízdních souprav, překročení stanovených rozměrů, zejména výšky, a dále nesprávně zajištěných nákladů. Řešili jsme rovněž situace, kdy se řidič na výzvu policisty odmítl podrobit kontrolnímu vážení a při kontrole odmítl najet s vozidlem na nízkorychlostní kontrolní váhy, což mu ukládá zákon,“ uvedl David Jirák, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Tagy Policie ČR přetížená nákladní auta vážení kamionů zákon o pozemních komunikacích
80 komentářů