Praha podepsala dohodu s vlastníky pozemků pro nové metro, vznikne Nová Krč

Vizualizace čtvrti Nová Krč u zastávky Nemocnice Krč. Foto: DPPVizualizace čtvrti Nová Krč u zastávky Nemocnice Krč. Foto: DPP

Zástupci hlavního města Prahy a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Petr Witowski dnes podepsali dohodu s vlastníky

Zástupci hlavního města Prahy a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Petr Witowski dnes podepsali dohodu s vlastníky pozemků u nemocnice v Krči, která má umožnit výstavbu metra D v oblasti. Vlastníci na základě dohody stáhnu poslední žalobu, která blokuje územní rozhodnutí. Dohodu už v pondělí schválili pražští radní.

„Dosavadní patová situace neumožňovala ani jedné ze stran pokračovat v plánovaných projektech v oblasti Krče – dopravnímu podniku ve výstavbě metra D a stanice Nemocnice Krč, vlastníkům pozemků zase v realizaci jejich projektu nad stanicí metra a v jejím okolí,“ uvedl Witowski.

Podle něj je dohoda vítězstvím pro obě strany, protože řeší hned tři problémy: zpětvzetí poslední žaloby na územní rozhodnutí, umožnění výstavby metra D v rozsahu až pěti stanic a umožnění urbanistického rozvoje okolí stanice metra Nemocnice Krč. K tomu má dojít realizaací projektu vlastníků pod názvem Nová Krč.

DPP se v dohodě zavázal upravit současný projekt stanice Nemocnice Krč, a tím umožnit navázat připravovaným projektem vlastníků. Kombinací obou projektů nad stanicí Nemocnice Krč má vzniknout například dopravní přestupní uzel, parter s nabídkou obchodů a služeb, dvě náměstí a navazující výstavba bytů a administrativních budov a nově i poliklinika Thomayerovy nemocnice s veřejným prostorem.

S tím souvisí i změna územního plánu, v rámci níž dojde k úpravě veškerých stavebních uzávěr, které brání realizaci projektu Nová Krč. Změna by měla být hotova do června příštího roku. Na změnu územního plánu bude navazovat lokální změna územního rozhodnutí, ve které dojde k odstranění plánovaného výstupu z metra do volného prostoru u Nemocnice Krč. DPP předpokládá, že změna územního rozhodnutí bude vydána v červenci 2021. Projekt Nová Krč by měl na výstavbu metra plynule navazovat.

„Díky spolupráci může město realizovat významnou dopravní stavbu, ale současně tak umožňuje i navazující výstavbu nad ní, což dohromady tvoří rozumně rozvíjející město reflektující potřeby obyvatel Prahy. Realizace metra bez plynule navazující zástavby by postrádala smysl a znamenala konzervaci území na dlouhou dobu. Stanice metra má sloužit jako těžiště daného místa s nabídkou pracovních i veřejných funkcí. Na stanici metra D vznikla unikátní příležitost realizovat projekty společně, nikoli řešit rozvoj území následnou dostavbou nad metro nebo podkopáním metra pod existující stavby, což vede k významné úspoře nákladů a eliminaci vzniku podstatných rizik. Věříme, že tento model spolupráce bude vzorem pro další,“ dodal Jakub Sklenka za vlastníky pozemků v oblasti Nemocnice Krč. Vlastníci by měli podepsat dohodu v příštích dnech.

Současně s podepsáním nové dohody uzavřel DPP také nájemní smlouvu na užívání pozemků po nezbytně dlouhou dobu během výstavby stanice metra D Nemocnice Krč. Nájemní smlouva má platnost do konce roku 2038 s možností ukončení po dostavbě metra. Výše nájemného byla stanovena na základě znaleckého posudku a bude činit 10,13 milionu korun ročně.

Zřízení stanice metra D, vedení vlastního tubusu metra přes pozemky vlastníků a výstupy z metra na pozemky vlastníků včetně nezbytných věcných břemen jsou zahrnuty v dohodě a nejsou dále zpoplatňovány po dostavbě metra D. Zprovozněním stanice metra D Nemocnice Krč, zřízením věcného břemena, vyklizením záboru pozemků pro potřeby stavby a jejich předáním vlastníkům skončí DPP dle smluvních ujednání povinnost dále hradit nájemné za jejich užívání. Dle stávajícího harmonogramu DPP předpokládá ukončení nájmu v červnu 2028.

Tagy dpp Metro D praha stanice Nemocnice Krč
27 komentářů