Poříčany jako kritické místo české železnice. Nikde jinde strojvedoucí tolik nechybují

Návěstidla v Poříčanech. Poznáte, který vlak má Volno? Foto: Pavel NěmecNávěstidla v Poříčanech. Poznáte, který vlak má Volno? Foto: Pavel Němec

Podle zástupce strojvedoucích je důvodem chybovosti v Poříčanech i nevhodné umístění návěstidel.

Železniční stanice Poříčany byla v posledním roce místem, kde strojvedoucí nejčastěji projeli návěst zakazující jízdu. Vyplývá to z přehledu, který sestavil Drážní úřad za období od začátku února 2022 do konce února 2023. V Poříčanech došlo loni i k jedné z největších nehod na české železnici.

Přehled projetých návěstí zakazujících jízdu představil Drážní úřad tento týden na jednání takzvané bezpečnostní komise, která v minulosti vznikla kvůli sérii nehod na železnici. Za 13 měsíců došlo k osmi chybám strojvedoucích v Poříčanech, na druhém místě je pak Brno hlavní nádraží se šesti chybami následované stanicí Praha-Libeň s pěti. Ostatní stanice v seznamu už mají tři nebo dvě chyby.

Přehled míst, kde došlo od 1.2. 2022 do 28.2. 2023 k nejvíce projetí návěstí zakazující jízdu. Foto: Drážní úřad

Přehled míst, kde došlo od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2023 k nejvíce projetí návěstí zakazující jízdu. Foto: Drážní úřad

Strojvedoucí a člen Federace strojvůdců Antonín Sehnal, který dlouhodobě poukazuje na bezpečnostní problémy české železnice, uvedl, že Poříčany patří dlouhodobě k problémovým stanicím. „Je v oblouku a návěstidla jsou vidět zcela na poslední chvíli v momentě, kdy již není možné vlak zastavit. Návěstidla jsou umístěna tak, že je extrémně snadná jejich vzájemná záměna,“ uvedl Sehnal.

Správa železnic: šlo o chyby dopravce

Podle něj Správa železnic totálně rezignovala na zvýšení bezpečnosti při projektování rekonstruovaných stanic. „Problémy lze velmi triviálně odstranit již ve fázi projektu a buďto vložením opakovacích předvěstí před „neviditelná“ návěstidla nebo zřízením přenosu znaku návěstidla na lokomotivu prostřednictvím vlakového zabezpečovače. Obě možnosti jsou desítky let používány, ale v posledních pěti letech je jejich používání záměrně a zcela nelogicky plošně omezováno,“ dodal Sehnal.

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda uvedl, že statistika mimořádných událostí pouze podle stanic může podávat velmi zjednodušující a neúplný obraz. „Vždy je nutné zkoumat vlastní děj mimořádné události a její příčiny,“ uvedl Gavenda.

Pokud jde konkrétně o nedovolené jízdy drážních vozidel kolem návěstidel s návěstí zakazující jízdu ve stanici Poříčany, ve všech případech byla podle něj zjištěna odpovědnost na straně zaměstnanců dopravce.

Nejčastěji opakovanými příčinami byly nedobrzdění v důsledku pozdní nebo nesprávné obsluhy brzd drážních vozidel a nerespektování návěstí strojvedoucím projíždějícího vlaku. Správa železnic zároveň nemá důkazy například o tom, že by pozornost strojvedoucích nějak ovlivnily stavební práce prováděné ve stanici v minulých letech, takové skutečnosti při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí provozovateli dráhy nesdělili. Opatření v Poříčanech spočívá v realizaci bezpečnostních doporučení daných Drážním úřadem s cílovým stavem zavedení ETCS, které nerespektování návěsti eliminuje,“ dodal Gavenda.

Tagy Poříčany projetí návěstidla Správa železnic
223 komentářů