Oprava tramvajové trati na Malé Straně probíhá rychleji, třetí etapa začne o čtyři dny dříve

Oprava tramvajové trati na Malé Straně. Foto: DPPOprava tramvajové trati na Malé Straně. Foto: DPP

Malá Strana bude neprůjezdná do konce března.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne už 28. února se třetí etapou rekonstrukce tramvajové trati na Malé Straně. Stavební práce se podařilo zkrátit již o čtyři dny. Pro cestující MHD se nic nemění, všechna dosavadní dopravní opatření zůstávají v platnosti včetně náhradní autobusové dopravy X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí. Předpokládané ukončení všech prací na opravě tramvajové trati na Malé Straně je 31. března 2023.

„Klimatické podmínky během druhé etapy opravy tramvajové trati na Malé Straně, kterou jsme prováděli v Karmelitské ulici, byly mimořádně příznivé. Umožnilo nám to nejen udržet si třídenní náskok z první etapy, ale práce na samotné druhé etapě navíc zkrátit ještě o další den. Díky tomu se můžeme přesunout s třetí etapou do ulice Újezd o čtyři dny dříve, už od úterý 28. února místo původně plánované soboty 4. března. Pokud nám počasí bude přát jako doposud a nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti během posledních dvou etap – třetí a čtvrté, pevně věřím, že se nám náskok podaří udržet,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Malá Strana zůstává obousměrně neprůjezdná v oblasti Újezdu. I když se ozývaly obavy z dopravního kolapsu, ten zatím nenastal. „Pracovníci Dopravního podniku hl. m. Prahy odvádějí výbornou práci, za kterou si zaslouží velké poděkování. Moc také děkuji všem řidičům z jiných městských částí i mimopražským, kteří se jízdě autem do centra metropole vyhýbají a využívají městskou hromadnou dopravu, popř. tunelový komplex Blanka,“ ocenil Vojtěch Ryvola, radní Prahy 1 pro dopravu.

Dosavadní linkové vedení tramvají zůstává v platnosti. Po celou dobu opravy tramvajové trati na Malé Straně do 31. března 2023, tj. bez ohledu na etapy, je obousměrně vyloučen provoz tramvají v úseku Malostranská – Újezd. Linky č. 12, 15, 20, 22, 23 a 97 jezdí po stejných upravených trasách. V denním provozu je zavedena tramvajová linka č. 32 v trase Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská (u metra) – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.

Náhradní autobusová doprava X20 se nemění. Až do skončení veškerých stavebních prací na opravě tramvajové trati na Malé Straně (do 31. března 2023) je v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí.

Informace pro řidiče individuální automobilové dopravy

Ulice Újezd bude během třetí etapy opravy tramvajové tratě na Malé Straně, tj. od úterý 28. února do neděle 19. března 2023 obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s Hellichovou po křižovatku Vítěznou ulicí.

Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov
Příjezd automobilů do oblasti kolem Malostranského náměstí (ulice Karmelitská, Tržiště, Vlašská), ale také do Hellichovy, Nebovidské ulice či na Maltézské náměstí, bude možný pouze ve směru od Klárova přes Malostranské náměstí. Výjezd pak opět přes Malostranské náměstí a Letenskou ulici na Klárov.

Od Újezdu bude povolen vjezd automobilům pouze do oblasti Říční a Všehrdovy ulice, a to přes Vítěznou a následně Šeříkovou ulici. Výjezd z této oblasti bude možný pouze jednosměrně Všehrdovou ulicí a následně doleva ulicí Újezd směr křižovatka s Vítěznou ulicí.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Malá Strana
22 komentářů