cargo

Oprava průtahu Kunovicemi je v polovině, na silnici se vrací provoz

Oprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: SkanskaOprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: Skanska

Stavební práce a omezení se vrátí do Kunovic na jaře.

Čtyři měsíce komplikovaného omezení na silnici I/55 končí. Na rekonstruovaný průtah Kunovicemi se dnes vrací provoz. Pracovníci společnosti Skanska dnes otevřou 1 200 metrů dlouhý úsek na silnici I/55 v režimu předčasného užívání bez jakéhokoliv omezení. Skončí tak významné dopravní komplikace, které dosud způsobovaly přetížení objízdných tras.

„Máme za sebou polovinu prací. Na asi devíti stech metrech jsme zrekonstruovali vozovku, zlepšili průjezdnost a bezpečnost křižovatky se silnicí I/50, kde jsme také vyměnili světelné signalizační zařízení. V celém tomto úseku jsme provedli přeložky inženýrských sítí a před několika dny jsme osadili konstrukce portálů,“ upřesnil projektový manažer Skanska Roman Zbořil.

Během zimních měsíců se stavebníci budou soustředit na dokončení chodníků a místních komunikací mimo hlavní trasu průtahu. Omezení mají začít znovu v polovině března příštího roku, kdy začne oprava dalších 300 metrů. „V této etapě bude upravena stávající světelná křižovatka v centru Kunovic. Práce budeme provádět po částech tak, aby byl zajištěn průjezd Kunovic pro osobní a autobusovou dopravu. Pro nákladní dopravu budou stanoveny objízdné trasy. Doprava přes Kunovice by tedy měla být v příštím roce klidnější,“ dodal Zbořil.

11 tisíc aut denně

Rekonstrukce, která by měla přinést výrazné zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v samotném centru města, bude hotova v srpnu 2022.
Denně podle sčítání dopravy Kunovicemi projede po silnici I/55 11 tisíc aut. „Cílem je zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provo­zu, včetně pěších a cyklistů, a posílení kapacity silničního průtahu. Ta je na silnici I/55 dlouhodobě nevyhovující. Zejména v pracovních dnech v Kunovicích trápí řidiče časté komplikace a dlouhé kolony,“ řekl při zahájení stavby ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

V úseku navíc dochází k často k nehodám, na jednom kilometru zhruba dvacetkrát ročně. ŘSD se rozhodlo pro modernizaci a opravu i přes to, že se začal v srpnu stavět nový úsek D55 v blízkosti Kunovic. „S ohledem na celkový význam silnice I/55 je třeba tyto pro­blémy co nejdříve vyřešit, aby byla zajištěna funkčnost dopravní obsluhy, než bude doprava svedena na dálnici D55. Součástí stavby je také rozšíření chodníků a cyklostezek,“ dodal Chudárek. Podle starosty města Pavla Vardana rekonstrukce zlepší veřejný prostor ve městě.

Projekt také nezapomíná na zvýšení komfortu cyklodopravy i pěších tak, aby byl pohyb obou skupin účastníků silničního provozu v daném úseku bezpečnější. Věřím, že po dokončení této významné stavby společně s vybudováním dalších úseků dálnice D55 již bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší než doposud. To za dočasné omezení spojené s výstavbou určitě stojí,“ řekl  Vardan.

Akce začala v srpnu, ŘSD za opravy průtahu zaplatí 116 milionů korun.

Oprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: SkanskaOprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: SkanskaOprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: SkanskaOprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: SkanskaOprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: SkanskaOprava silnice I/55 v Kunovicích. Foto: Skanska
Tagy I/55 Kunovice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Skanska
64 komentářů