LOT 3a leaderboard

Olomoucký kraj chystá nový verdikt o stavbě D1 u Přerova

Stavba D1 v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Foto: ŘSDStavba D1 v úseku Přerov - Lipník nad Bečvou. Foto: ŘSD

Žalobu na původní verdikt krajského úřadu loni podala organizace Děti Země spolu se spolkem Krajina Dluhonice.

Olomoucký krajský úřad už má pohromadě všechny podklady potřebné k vydání nového verdiktu o provedené změně územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova. Stanovisko krajský úřad vydá v následujících dnech. ČTK informaci získala z dokumentu zveřejněného na úřední desce hejtmanství. Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu tohoto úseku D1 už loni v červnu, avšak soud jeho rozhodnutí na podzim zrušil, což zkomplikovalo přípravu této důležité dopravní stavby.

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova. Řidiči ve městě denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději letos na podzim, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ředitelství silnic a dálnic na začátku ledna zahájilo výběrové řízení na stavbu tohoto úseku dálnice D1. Zároveň požádalo o vydání stavebního povolení. Podmínkou pro pokračování přípravy stavby je vyřešený spor ohledně změny územního rozhodnutí.

Budoucí D1 Říkovice - Přerov. Pramen: ŘSD

Budoucí D1 Říkovice – Přerov. Pramen: ŘSD

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi předloni povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo ale podáno devět odvolání. Krajský úřad loni odvoláním nevyhověl a změnu potvrdil. Následovalo několik žalob, které neměly odkladný účinek a příprava stavby D1 u Přerova mohla pokračovat. Rozhodnutí krajského úřadu, který změnu územního rozhodnutí potvrdil, ale loni v říjnu soud zrušil a hejtmanství musí vydat nový verdikt.

Žalobu na verdikt krajského úřadu loni podala organizace Děti Země spolu se spolkem Krajina Dluhonice. „Soud předně uznal námitku, že požadavek závazného stanoviska EIA o vyřešení zimní údržby na dálnici při jejím průchodu ochranným pásmem vod až při kolaudačním řízení je nezákonný, neboť je to nutné doložit již při jejím umístění,“ sdělil ČTK Miroslav Patrik z organizace Děti Země. Soud podle něj také potvrdil, že všechny požadavky závazných stanovisek na ochranu vod, významných krajinných prvků a krajinného rázu měly být zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí.

Krajský úřad nyní oznámil, že ministerstvo životního prostředí své stanovisko k vlivům stavby D1 na životní prostředí upravilo například v bodě, který se týká plánované zimní údržby. Kvůli okolním zásobám podzemní vody se má navrhnout vhodný způsob zimní údržby komunikace, který sníží použití posypových solí. Krajský úřad tak už shromáždil všechny podklady pro své vydání nového rozhodnutí.

ČTK

Tagy D1 Přerov - Řikovice dálnice D1 Olomoucký kraj seznam
39 komentářů