Obrazem: Podchod, zářez i nová technologická budova. Přestavba železnice v Kladně je v plném proudu

Budoucí podchod ve stanici Kladno. Pramen: Správa železnicBudoucí podchod ve stanici Kladno. Pramen: Správa železnic

V rámci stavby na území Kladna dojde ke zdvoukolejnění úseku, elektrifikaci střídavou soustavou a modernizaci stanic a zastávek.

Téměř čtyřmiliardová modernizace železnice na území města Kladna, která začala loni na podzim, je v plném proudu. Konkrétně jde o přestavbu úseku Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně), který je součástí plánu na modernizaci tratě z centra Prahy do Kladna s odbočkou na letiště. Aktuální obrázky ze stavby přinesla Správa železnic.

V rámci stavby na území Kladna dojde ke zdvoukolejnění úseku, elektrifikaci střídavou soustavou a modernizaci stanic a zastávek. Rekonstrukcí projde i výpravní budova ve stanici Kladno. Hotovo má být koncem roku 2024.

Příprava přeložky Wolkerovy ulice směrem ke stanici Kladno. Pramen: Správa železnicZáklady nové technologické budovy ve stanici Kladno. Pramen: Správa železnicBudoucí podchod ve stanici Kladno. Pramen: Správa železnicHorkovod u zast. Kladno město bude přeložen pod trať. Pramen: Správa železnicPodél ul. Sportovců vzniká 210 metrů dlouhá zárubní zeď. Pramen: Správa železnicStanice Kladno Ostrovec po modernizaci. Pramen: SŽStanice Kladno-Ostrovec. Pramen: SŽDCVizualizace trati Kladno - Kladno-Ostrovec. Pramen: Město Kladno

Ve stanici Kladno vzniknou tři nová nástupiště, z toho dvě ostrovní. Vedle bude postaveno parkoviště P+R s kapacitou 270 míst. Zastávka Kladno město se posune blíže k centru a stane se z ní přestupní uzel na MHD. Fakticky půjde o novou zastávku, přístup bude z chodníků silničního nadjezdu po schodech, eskalátory a výtahy. Ve stanici Ostrovec vznikne nový podchod a dvě vnější nástupiště.

V rámci stavby také zanikne několik úrovňových přejezdů. Přejezd v ulici Petra Bezruče bude nahrazen silničním podjezdem, podobné to má být ve Wolkerově ulici. Zrušen a nahrazen podchodem bude rovněž přejezd v Havířské ulici. Další přejezdy projdou modernizací zabezpečovacího zařízení.

Tagy Správa železnic trať Kladno - Kladno-Ostrovec
45 komentářů