NKÚ: Správa železnic neuplatnila u projektantů smluvní sankce

Železniční stanice Kladno. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářŽelezniční stanice Kladno. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Ve stanoveném termínu bylo splněno jen 9 z 39 definovaných projektů, tedy ani ne čtvrtina.

Správě železnic (SŽ) se o roky zpožďují (a tím prodražují) projekty, v některých případech SŽ neuplatnila smluvní sankce u projekčních kanceláří za chybné projekty, projektanti jsou provázáni, což ohrožuje konkurenční prostředí. Takové jsou závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se zaměřil na to, jak se rozdělovaly od roku 2016 do poloviny roku 2021 státní i evropské peníze na rekonstrukce vybraných železničních tratí. Správa železnic v reakci poukazuje na to, že projekty se v průběhu přípravy mění a nelze porovnávat odhady z koncepce z roku 2013 se skutečně vydanými investicemi.

Smluvní sankce neuplatnila Správa železnic podle NKÚ při řešení vad u projektů Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov a Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba. Nepostupovala tak v souladu s uzavřenou smlouvou. Při realizaci projektu Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice zase SŽ vyčlenila ze zakázky práce na úpravu směrového a výškového uspořádání koleje č. 2 a při následném zadání vzrostly jednotkové ceny o 134 procent oproti stejným pracím provedeným u koleje č. 1.

U osmi projektů kontrola NKÚ identifikovala vzájemné vazby účastníků zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace a upozornila na riziko nedostatečného konkurenčního prostředí. U projektu Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) proplatila SŽ téměř 900 tisíc na základě dodatku, který nezveřejnila v registru smluv.

Větší část kontrolní zprávy je věnována zpoždění plánů, což vede k růstu nákladů. Například na 59 prioritních projektů na rekonstrukci předpokládalo ministerstvo dopravy v roce 2013 náklady ve výši 226,5 miliardy korun. Aktuálně už se však počítá s částkou 441 miliard. Ve stanoveném termínu bylo splněno jen devět z 39 definovaných projektů, tedy ani ne čtvrtina.

Zpoždění se týká i projektů transevropské dopravní sítě, jde například o tratě Brno – Přerov a Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha. Jejich modernizace měla být zahájena do roku 2020. Ještě v lednu 2022, kdy končila kontrola NKÚ, se však projekty (s výjimkou rekonstrukce Negrelliho viaduktu) teprve připravovaly.

Modernizace tratě Brno – Přerov má být dokončena v roce 2031. Oproti původnímu plánu s šestiletým zpožděním. Dokončení tratě Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla Praha se posunulo o čtyři roky na rok 2029. Náklady na modernizaci dvou etap této tratě stanovila SŽ aktuálně na 42,7 miliardy korun, což je o 13,1 miliardy korun více oproti původním předpokladům. Také modernizace trati Otrokovice – Vizovice bude oproti předpokladům stát více. Z původně plánovaných osmi miliard náklady poskočily na téměř 12 miliard korun.

Na příčinách se NKÚ se Správou železnic vesměs shoduje. Projekty během přípravy prošly značnou změnou. Příkladem je trať Kolín – Všetaty – Děčín, kde se náklady vyšplhaly z předpokládaných 26 miliard na téměř 65 miliard. Důvodem je změna koncepce projektu – úprava trakčního napájení, ztrojkolejnění jednoho úseku trati a navýšení přepravní kapacity.

„Bohužel musíme konstatovat, že se v rámci kontroly porovnávaly rozsahem činností i staveb neporovnatelné veličiny, co se týká času, rozsahu technického řešení a aktuálních cen. V některých případech současně docházelo k technicky náročnějším, a tudíž i nákladnějším řešením realizace staveb,“ reagovala Správa železnic.

S ohledem na 95procentní růst nákladů na realizace prioritních projektů existuje podle NKÚ riziko, že se nepodaří zajistit dostatek peněz na dokončení všech těchto projektů. NKÚ rovněž upozorňuje, že za zpožděním a prodražováním nejsou vždy změny plánů, ale i chyby na straně Správy železnic. „U sedmi kontrolovaných projektů došlo ke zpoždění územního nebo stavebního řízení, protože SŽ předložila neúplnou žádost a řízení muselo být přerušeno. Nejčastěji chyběly souhlasy majitelů pozemků dotčených stavbou. Například u projektu ‚Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice‘ trvalo územní řízení téměř čtyři roky,“ píše NKÚ.

Tagy Nejvyšší kontrolní úřad Správa železnic
30 komentářů