Místo dvou hodin až 30 minut před odjezdem. České dráhy rozšíří prodej místenek

Interiér InterPanteru. Foto: České dráhyInteriér InterPanteru. Foto: České dráhy

Zkušební provoz běží na třech rychlíkových linkách.

České dráhy zkoušejí u vybraných vlaků nový systém prodeje místenek, který by mohl vést k omezení počtu takzvaných expresních rezervací. Předprodej rezervací po celém vlaku prodlouží u třech linek o hodinu a půl. Místenku tak půjde koupit i 30 minut před plánovaným odjezdem vlaku. Cestující tak budou mít větší výběr míst i kratší dobu před odjezdem vlaku.

Má to umožnit automatické nahrávání informací o místenkách, které se zobrazí na displejích u sedaček. Až dosud jde kratší dobu než dvě hodiny před odjezdem koupit místenky pouze v rámci takzvané expresní rezervace, kdy je ve vlaku vyblokována pro nákup takových dokladů část kapacity. Pro cestující bez místenky tak jde o loterii, zda k místu s označením expresní rezervace přijde někdo s rezervací. Majitel expresní rezervace naopak musí často čelit problémům, jak cestujícího bez místenky ze sedačky dostat.

Doba 2 hodiny před odjezdem byla nutná zejména kvůli označení rezervovaných míst papírovými lístečky s označením úseků, kde je místo rezervované. Lístečky bylo nutné vytisknout a roznést na jednotlivá místa. Například u osmivozového vlaku se může jednat o více než 500 jednotlivých míst a délka soupravy je kolem 200 metrů. Nový systém díky elektronickému šíření dat zkracuje dobu, kdy končí předprodej rezervací na nutné minimum 30 minut a rovněž zohledňuje lhůtu, kdy již mohou cestující nastupovat do přistavené soupravy ve výchozí stanici vlaku, přičemž naleznou svá zakoupená místa již označená.

Bezdrátový přenos

Novinku zatím České dráhy testují u rychlíků Krušnohor (Praha – Ústí nad Labem – Cheb) a Moravan (Brno – Břeclav – Olomouc). Jde o rychlíky, na kterých jezdí soupravy InterJet a jednotky InterPanter. Možnost je i některých vlaků Praha – Plzeň – Cheb.

Našim cestujícím chceme nabízet co nejširší služby a plnit individuální zvyky zákazníků. Někdo si kupuje jízdenky a rezervace s větším předstihem, jiní cestující volí nákup jízdenek a zajištění rezervací na poslední chvíli a další skupina se nechce vázat na konkrétní spoj a nákup místenek nevyužívá,“ vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Prodloužení doby předprodeje umožňuje digitální technologie, díky které není potřeba obcházet vlak s papírky. Data o obsazenosti bude posílat do systému centrální server bezdrátově prostřednictvím mobilních sítí přímo na konkrétní vozy v soupravě vlaku. Automaticky bezdrátově jsou nahrané a na displejích zobrazené také další údaje o spoji. Jde například čísla místenkových vozů, jízdní řády na vnitřních displejích včetně předpokládaných příjezdů do stanic na základě aktuální situace nebo možné přípoje.

V případě pozitivních ohlasů se plánuje rozšíření doby předprodeje rezervací až na pouhou půlhodinu před plánovaným odjezdem spojů i na další vlaky Českých drah vybavené digitálním systémem rezervací,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

České dráhy aktuálně řeší i způsob, jak umožnit prodej místenek do zpožděných vlaků v době, kdy už podle jízdního řádu vlak ze stanice odjel, ale ve skutečnosti má zpoždění a cestujícímu by se hodil.

Tagy České dráhy expresní rezervace místenky
152 komentářů