LOT 3a leaderboard

Lidí ve vlacích mezi Prahou a Moravou už ubývá, ukazují poslední statistiky

Pendolino Českých drah u Chocně. Foto: České dráhyPendolino Českých drah u Chocně. Foto: České dráhy

Mnoho let byla přeprava lidí mezi Prahou a Moravou jedním z hlavních tahounů růstu osobní železniční dopravy. Loni došlo ale

Mnoho let byla přeprava lidí mezi Prahou a Moravou jedním z hlavních tahounů růstu osobní železniční dopravy. Loni došlo ale k překvapivé změně trendu: lidí ve vlacích mezi Prahou a Moravou ubylo. Přibývá jich jen ve spojení mezi Jižní Moravou a Prahou, největší pokles nastal ve vlacích z Moravskoslezského kraje.

Ukazují to data zveřejněná v nově vydané ročence dopravy za loňský rok. Podle nich loni vlaky ve směru z Moravy do Prahy přepravily 3,891 milionu cestujících, což je meziroční pokles o třináct procent.

Jedinou relací, kde cestujících stále přibývá, je spojení Praha – Jihomoravský kraj, což je dáno především efektem D1, kdy řada cestujících i po rozšíření nabídky spojů začíná pro cesty mezi Prahou a Brnem raději využívat vlaku než dálnice s řadou omezení.

RegioJet a Leo Express tvrdí, že cestujících v relaci Praha – Morava stále přibývá, České dráhy nechtějí detaily za jednotlivé trasy zveřejnit.

Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové může být mírné snížení přepravy do a z Prahy a středních Čech z krajů podél hlavního koridoru z Prahy na severní Moravu určitým výkyvem, který bude možné vyhodnotit až v delším časovém horizontu, kdy bude možné odvodit, zda se jednalo o krátkodobý výkyv, nebo začátek nového trendu.

Z údajů z linek, které jsou státem objednávány, vyplývá, že k poklesu na těchto linkách nedošlo, nicméně větší část služeb na tomto koridoru je v režimu otevřeného trhu. V tomto případě by se mohlo jednat o známku toho, že došlo k saturaci poptávky po těchto službách. V takovém případě by se ale dalo očekávat postupné snižování růstového trendu, a to i v segmentu objednávaných služeb, kde k poklesu nedošlo,“ řekla Rezková. Podle ní spíše data ukazují, že se systém v části otevřeného trhu již kapacitně vyčerpal.

Jedná se o kapacitně velmi vytížený koridor, kde rozsah služeb nelze významně rozšiřovat novými spoji. Dopravci toto nemusí přímo zaznamenat, protože služby v rámci otevřeného trhu jsou zajišťovány z rozhodující části v režimu povinně místenkových vlaků, takže v případě vyprodání kapacity vlaků již nelze následně zjistit, jaká by byla případná další poptávka po službách v případě, že by další dodatečná kapacita byla ještě k dispozici,“ dodala.

Přeprava cestujících mezi Prahou a Moravou (údaje v tis. osob, pouze příjezdy z moravských krajů do Prahy)

2010 2014 2015 2016 2017 2018
Jihomoravský kraj 237 458 542,9 654,7 1081,2 1131,8
Olomoucký kraj 423 843,1 977,6 1088,2 1441,7 1198,3
Zlínský kraj 178 226,8 256 288,2 414,6 357,2
Moravskoslezský kraj 452 923,6 1035,7 1117,1 1577,1 1204,6

Ročenka ukazuje nárůstu dopravy v jiných relacích: výrazně přibylo lidí například ve vlacích mezi Prahou a Plzeňským, Královéhradeckým a Jihočeským krajem.

Osobní železniční doprava v Česku loni dál rostla. Vlaky přepravily za rok celkem 189 milionů lidí, o 3,5 % více než před rokem.

Tagy přeprava po železnici ročenka dopravy 2018 Top
92 komentářů