Jednodušší pravidla pro přepisy aut v registru. Zápisy půjdou i bez evidenční kontroly, prodlouží se její platnost

Kontrola vozidla. Ilustrační foto: srovnator.czKontrola vozidla. Ilustrační foto: srovnator.cz

Novela zákona počítá i s možností rezervace registrační značky, žádost o přepis v registru bude možná elektronicky.

Poslanci hospodářského výboru dnes začnou projednávat novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která by měla ulehčit zbytečnou administrativu všem, kteří prodávají či kupují ojetý automobil.

Podle novely, která reaguje na změnu evropských směrnic, bude takzvaná evidenční kontrola platit dva roky. Dosud je to jen jeden měsíc. Návrh znění novely zákona je na stránkách Sněmovny. Evidenční kontrola slouží k ověření skutečného stavu vozidla se záznamy v technickém průkazu, stojí řádově stokoruny. Jde především o zjištění, zda souhlasí výrobní číslo VIN.

Novela počítá s tím, že při žádosti o zápis vozidla do registru či zápisu změny vlastníka už nebude potřeba ani protokol o evidenční kontrole předkládat. Ministerstvo dopravy v důvodové zprávě vysvětluje, že evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky, která většinou probíhá jednou za dva roky. „K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které tato řízení vedou, přístup prostřednictvím informačního systému technických prohlídek,“ uvádí ministerstvo v materiálu.

Velkou změnou je i prodloužení doby, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních. Namísto 30 dnů bude platit dva roky. Takovou změnu výrazně vítají zejména autobazary.

Zjednodušení pro autobazary

„Při prodeji vozu nese autobazar plnou odpovědnost za převod vozidla. Pravidelná technická prohlídka je nastavena ve dvouletých intervalech. Tato doba se v celé Evropě ustálila a sjednotila jako optimální. Evidenční kontrola by tak měla mít stejný časový interval,“ řekl Petr Přikryl, předseda asociace autobazarů APPAA. Podle něj je zákazník autobazaru chráněn prodejci, kteří garantují právní původ vozu, případně jeho servisní historii i kontrolu stavu ujetých kilometrů.

„Nemalou výhodou by byl také fakt, že původní vlastník vozidla se již nebude muset spoléhat na součinnost nového vlastníka při řešení nové evidenční kontroly nutné pro převod vozu. Odpadne tak problematické řešení například dopravních přestupků, které musel řešit původní vlastník, jestliže ten nový neprojevil součinnost při převodu vozu,“ dodal Přikryl.

Nově půjde také podat žádosti o změny v registru vozidel elektronicky. Půjde konkrétně o změnu vlastníka nebo změnu provozovatele.

Novinkou je i možnost rezervace registrační značky na jeden měsíc. Úřad za stokorunový poplatek sdělí žadateli registrační značku, která bude konkrétnímu vozidlu přidělena.  Díky tomu si budou moct dopravci vyřizovat povolení potřebná ke své činnosti v předstihu, tedy ještě před samotným zápisem. Budou ho moci plně využívat hned po zápisu. Ocenit by tento systém mohli zejména nákladní dopravci pro registrace do různých mýtných systémů.

Novela do českého zákona zavádí čtyři přímo použitelné předpisy EU, které upravují hlavně schvalování vozidel a jejich komponentů. Ministerstvo dopravy tak bude moci vykonávat dozor nad trhem s vybranými vozidly a jejich součástmi. Návrh mění i úpravu schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobených vozidel, kde se zcela opouští povolování výroby vozidla. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla tak již nebude probíhat ve dvou navazujících fázích, ale pouze v jednom řízení, uvedlo ministerstvo dopravy.

Tagy APPAA evidenční kontrola Ministerstvo dopravy registrační značky Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
46 komentářů