LOT 3a leaderboard

Hlavní tah z Brna do Svitav čeká uzavírka kvůli budování bezpečnější křižovatky

Křižovatka na silnici I/43 u Milonic. Foto: Google Street ViewKřižovatka na silnici I/43 u Milonic. Foto: Google Street View

Ve směru ze Svitav budou muset osobní auta objížďkou.

Řidiče na silnici I/43 ve směru ze Svitav do Brna čeká od zítřka nové omezení u Milonic. Důvodem jsou úpravy křižovatky, která se tak má stát bezpečnější než dosud.

Pro řidiče znamená oprava komplikace zejména ve směru od Svitav. O omezení dnes informoval Jihomoravský kraj v tiskové zprávě. ŘSD podle informačního letáku počítá s dobou výstavby 4 měsíce.

Veškerá osobní vozidla do 3,5 t budou odkloněna na objízdnou trasu přes městys Černá Hora, obce Žernovník, Malá Lhota a Újezd u Černé Hory do obce Lažany. Pro tato osobní vozidla bude objízdná trasa ve směru na Brno povinná. Odklon dopravy bude ve směru od Svitav proveden již před okružní křižovatkou u Černé Hory přes „bypass“ odbočením ze sil. I/43 doprava. Ze směru od Rájce-Jestřebí bude osobní doprava do Brna odkloněna na okružní křižovatce (směr Černá Hora). Naopak veškerá těžká nákladní doprava a autobusy zůstanou na silnici I/43 v obou směrech a nebudou odkloněny na objízdné trasy.

Směr jízdy z Brna na Svitavy nebude mít nařízenou objízdnou trasu ani pro osobní vozidla a veškerá doprava (osobní i nákladní) zůstane na sil. I/43, která bude částečně uzavřena až do 31. října 2021. Doprava na této silnici bude vedena kyvadlově a řízena pomocí semaforu.

Kompletně jsou objízdné trasy a opatření popsány na stránkách milonického obecního úřadu.

„Odklonění osobní dopravy ze silnice I. třídy alespoň v jednom směru jízdy je nezbytně nutné, protože kapacitně silnice I/43 v tomto úseku nevyhovuje a dopravní kolony v obou směrech by zcela paralyzovaly průjezd územím,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Markéta Chumchalová. Kraj požádal řidiče, aby zvážili nutnost touto trasou vůbec jet.

Úpravou projde křižovatka se silnicí III/37715. Navržená úprava stávající křižovatky má snížit riziko střetu vozidel. Dojde k rozšíření silnice a vybudování odbočovacího pruhu. Zároveň dojde ke zvýšení plynulosti provozu provozu na silnici I/43.

Tagy I/43 Milonice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
21 komentářů