DPP poprvé nakoupí hybridní autobusy, vypsal soutěž na dodávku až 140 vozů

Hybridní autobus Solaris Urbino 18. Foto: SolarisHybridní autobus Solaris Urbino 18. Foto: Solaris

Cena bude mít v soutěži váhu jen 65 %, tendr zohlední spotřebu i záruku.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v plánech na velkou modernizaci autobusové flotily. Poprvé shání ve veřejné soutěži hybridní autobusy, které budou kombinovat pohon ze spalovacího motoru s elektřinou z baterie. V zakázce s odhadovanou cenou 2,017 miliardy korun hledá dodavatele až 140 kloubových autobusů.

Vítěz soutěže získá pětiletou rámcovou smlouvu. Autobusy musí splňoval definici tzv. čistého vozidla dle aktuálně platných směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Musí jít o vozidlo, které se nabíjí nejen během jízdy, ale i externě (plug-in). Minimální požadovaná záruka je 60 měsíců, deklarovaná životnost v městském provozu pak minimálně 12 let.

Součástí zakázky je možnost dodání až 140 přenosných nabíječek pro dobíjení ve standardu CCS-2. Ten je v Evropě nejběžnějším a nejrozšířenějším pro DC dobíjení. V tendru je i dodávka až 140 náhradních úložišť trakční energie pro případnou výměnu během životnosti vozidla.

Nákup bez dotací

Nákup až 140 hybridních autobusů je součástí naší dlouhodobé koncepce obnovy vozového parku DPP. Jako částečně čistá vozidla budou přispívat k naplňovaní klimatických plánů a závazků Prahy i ČR, na druhou stranu díky částečnému využívání spalovacího motoru budou zajišťovat potřebnou diverzitu vozového mixu,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Hlavní výhodou hybridních vozidel oproti konvenčnímu naftovému nebo plynovému pohonu je možnost rekuperace brzdné energie a její následné využití, a to při zachování potřebné provozní nezávislosti. „Význam energetických úspor a snižování spotřeby nafty silně narůstá v souvislosti s aktuální ekonomickou a bezpečnostní situací v Evropě. Při současných cenách nafty se provozní náklady hybridních autobusů od konvenčních již tolik neliší, při započtení vyšších odpisů jsou zhruba o 3–5 % vyšší než u klasických dieselových autobusů s nejmodernějšími motory. Proto v případě této veřejné zakázky nebude hodnotícím kritériem pouze cena nabízených vozidel, ale také spotřeba paliva, resp. garance úspory paliva, záruční doba, zkušenost dodavatele s hybridní technologií a termín dodání, který se v dnešní složité době stává velmi důležitým faktorem,“ dodal Witovski.

DPP chce mít vítěze vybraného do konce roku. Na rozdíl od jiných zemí na pořízení hybridních autobusů nelze čerpat žádné evropské dotace. Podle smlouvy DPP nemusí odebrat žádné vozidlo. „Návazné prováděcí smlouvy budeme uzavírat dle konkrétních potřeb obnovy našeho vozového parku a samozřejmě také podle postupu zavádění ostatních alternativních pohonů v kategorii kloubových vozidel. Chceme nicméně nakoupit vozidla, jež budou schopna obsloužit kteroukoliv linku, na kterou nasazujeme kloubové autobusy,“ dodal Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

Úspora paliva až 30 %

Proto musí být podle Barchánka hybridní pohonný řetězec autobusu navržen tak, aby vozidlo bylo schopno dodržet jízdní doby i při plném zatížení na jakékoliv lince. Zejména v táhlých stoupáních,  kdy vozidlo musí mít dostatečný výkon spalovacího motoru a dostatečnou kapacitu uložiště trakční elektrické energie. Autobus musí být současně vybaven systémem, který signalizuje řidiči energetickou efektivitu způsobu jízdy. Případně mu doporučuje úpravu stylu jízdy a vyhodnocuje průměrnou spotřebu nafty. „Z předběžných tržních konzultací a praktického testování hybridních autobusů na běžných autobusových linkách v Praze se nám potvrdilo, že při efektivní jízdě a maximálním využití brzdné energie lze získat úsporu paliva v rozmezí 25–30 % ve srovnání s běžným dieselovým autobusem,“ dodal Barchánek. Autobusy musí umět jezdit nejen na naftu, ale i  na alternativní tekutá paliva jako je například hydrogenovaný rostlinný olej.

Hlavním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky zůstává pořizovací hodnota s váhou 65 %, spotřeba paliva, resp. garance její úspory má váhu 18 %, nabídnutá záruční doba 7 %, zkušenosti dodavatele s hybridní technologií 5 %, kde doloží, že vyrobil a zprovoznil sérii hybridních kloubových autobusů a termín dodání nových vozidel také váhu 5 %.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp hybridní autobusy
23 komentářů