LOT 3a leaderboard

Dostavba křižovatky Palackého v Pardubicích začne v září, zakázku získala Skanska

Rozšiřování I/37, Pardubice. Pramen: ŘSDRozšiřování I/37, Pardubice. Pramen: ŘSD

Křižovatka Palackého v Pardubicích, kde se rozpojují (spojují) dva důležité krajské tahy I/37 a I/36, se konečně dočká plnohodnotného tvaru.

Křižovatka Palackého v Pardubicích, kde se rozpojují (spojují) dva důležité krajské tahy I/37 a I/36, se konečně dočká plnohodnotného tvaru. Dostavba mimoúrovňové křižovatky na západním okraji krajského města spojená s navýšením kapacity začne v září. Ředitelství silnic a dálnic už dokončilo tendr na zhotovitele.

Vítězem soutěže je Skanska, která přišla s cenou 185 milionů bez DPH. Předpokládaná cena stavby byla 162 milionů bez DPH. Vedle smlouvy se zhotovitelem už má ŘSD i všechny potřebné pozemky a pravomocná stavební povolení. Hotovo by mělo být v roce 2021.

Křižovatka dnes působí na severojižním tahu od Hradce Králové na Chrudim jako úzké hrdlo. V prostoru křižovatky totiž končí čtyřpruhové uspořádání silnice I/37. Dostavbou křižovatky dojde k plnohodnotnému propojení stávajícího čtyřpruhového profilu ve směru od Hradce s nedávno zprovozněným čtyřpruhovým profilem ve směru na Chrudim. Křižovatka je dosud pouze dvoupruhová.

Křižovatka Palackého, Pardubice. Pramen: ŘSD

Křižovatka Palackého, Pardubice. Pramen: ŘSD

Tagy I/37 MÚK Palackého Pardubice ŘSD
4 komentáře