Infrastruktura Železnice Zprávy

Dokument: Radní schválili konverzi Bechyňky, modernizace vyjde na 300 milionů

Bobinka, lokomotiva řady E422. Autor: České dráhy
Bobinka, lokomotiva řady E422 na bechyňské trati. Autor: České dráhy

Rada Jihočeského kraje dnes změnila původní postoj kraje k modernizaci tratě Tábor – Bechyně, když odsouhlasila Správou železnic navrhovanou konverzi na systém 25 KV 50 Hz. Deník Zdopravy.cz přináší důvodovou zprávu pro jednání rady, kde je uvedena řada dosud nezveřejněných podrobností k záměru. Níže pak je vyjádření Správy železnic, která nicméně s poukazem na „neveřejnost materiálu“ neuvádí podrobnosti z ekonomické analýzy.

Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o přípravě záměru projektu „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“ uvedenou v důvodové zprávě návrhu č. 102/RK/20;
II. schvaluje
stanovisko Jihočeského kraje ve věci změny trakce na trati 202 Tábor – Bechyně ve smyslu akceptace modernizace tratě trakčním systémem 25 KV 50 Hz, uvedené v dopise generálnímu řediteli Správy železnic, který je přílohou č. 1 návrhu 102/RK/20;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, zaslat generálnímu řediteli Správy železnic stanovisko dle části II. návrhu č. 102/RK/20.
T: 15. 2. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 8.11.2019 byly s Českými drahami a.s. uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě na dobu platnosti 10 jízdních řádů od JŘ 2019/2020 tj. 15.12.2019. Smlouva pro trať č. 202 Tábor – Bechyně obsahuje v příloze č. 8 Provozně-marketingová strategie závazek dopravce, že vzhledem k atypické trakční napájecí soustavě 1500 V ss, omezením přechodnosti vozidel a požadavkům objednatele bude hledat možnost pořízení ojetých, popř. nových vozidel. České dráhy a.s. poptávaly v zahraničí 2 vhodné elektrické jednotky, ale ani při omezených možnostech nebylo dosaženo splnění technických požadavků Drážního úřadu ČR. Pořízení nových jednotek by s ohledem na nutnost zadání jejich specifické konstrukce bylo mimořádně ekonomicky nevýhodné (zde je rozdíl proti zadání 3 vozidel JHMD a.s., která mají být součástí větší série pro zahraničního dopravce).

Správa železnic zveřejnila v roce 2018 záměr zajistit v ČR jednotnou elektrickou trakci 25 kV 50 Hz, která je z provozního, energetického i ekonomického hlediska výhodnější než stejnosměrná trakce. Vzhledem ke špatnému stavu trakčního vedení na trati Tábor – Bechyně je v současné době zpracováván Záměr projektu „Rekonstrukce trakčního vedení na trati Tábor – Bechyně“, který by vedle obnovy trakčního vedení měl přinést další benefity, např. modernizaci železničních stanic a zastávek, zabezpečovacího zařízení apod. Pro napájení střídavé elektrické trakce by nebylo nutné budovat žádné zařízení, postačí napájení ze ŽST. Chotoviny se spínací stanicí v Táboře. V souvislosti s přípravou investiční akce, která má být realizována v létech 2023 – 2024 nákladem cca 300 mil. Kč jsme byli požádáni o stanovisko k možné změně elektrické trakce. O této problematice mj. jednala společná pracovní skupina kraj – SŽDC dne 5.11.2019. Ze zaslaných energetických výpočtů vyplývají jednoznačné výhody střídavého napájecího systému.

Jihočeský kraj dosud zastával stanovisko zachovat na trati současný trakční systém 1500 V ss (i když původní trakční systém byl 2 x 700 V), s ohledem na možnost provozu nostalgických vozidel, zejména Křižíkova elektrického vozu z roku 1903, který je majetkem Národního technického muzea Praha. Tento unikát vyžaduje generální opravu (v r.2020 bude provedena oprava umožňující jen zachování provozu v nejbližších létech). V rámci generální opravy, pokud na ni budou k dispozici finanční prostředky, by bylo možno upravit Křižíkův elektrický vůz pro provoz na střídavém trakčním vedení, v opačném případě zůstane zachován jen jako neprovozní exponát.

Dne 9. 12. 2019 a 20. 1. 2020 byla tato záležitost projednávána na jednání porady vedení kraje s tím závěrem, že je nutné záležitost projednat také na jednání rady kraje a zároveň materiál doplnit a zjistit:
1. Zda-li se úprava/změna trakčního napětí promítne do změny/snížení/zvýšení ceny dopravního výkonu na této trati ve smluvním závazku uzavřeném s dopravcem České dráhy a.s.;
2. Zda-li má případná změna trakčního napětí nějaký dopad/vliv na realizované tržní konzultace na tuto trať. Dotaz na zástupce zadavatele AK Fiala,Tejkal a partneři.
Předkladatel zajistil stanoviska dopravce České dráhy a.s. a AK Fiala,Tejkal a partneři. Z obsahu obou stanovisek vyplývá, že případná změna trakčního systému na trati 202 Tábor – Bechyně je možná.

Z uvedených důvodů doporučuje předkladatel po projednání se Správou železnic i dopravcem České dráhy a.s. změnit původní stanovisko Jihočeského kraje a umožnit tak změnu trakčního systému na trati 202 Tábor – Bechyně, pro kterou dopravce bude mít lepší příležitost zajistit moderní kolejová vozidla.

Pro úplnost se uvádí, že dne 17. 1. 2020 obdržel Jihočeský kraj žádost Správy železnic o dodání stanoviska v této věci, aby mohl být záměr projektu předložen ke schválení centrální komise ministerstva dopravy.

VYJÁDŘENÍ SŽDC PRO DENÍK ZDOPRAVY.CZ

Podklady pro zasedání (Rady Jihočeského kraje) jsou čerpány z námi připravovaného záměru projektu. Tento záměr projektu přinese zvýšení kvality a atraktivity železniční dopravy. Současná plánovaná rekonstrukce trakčního vedení je ve fázi nezbytnosti. Z tohoto důvodu se v rámci zpracování záměru projektu stavby přistoupilo k nalezení optimální varianty formou porovnání rekonstrukce 1,5kV DC a modernizace na 25 kV AC. Hodnocení efektivnosti stavby je metodicky provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.

Ekonomické hodnocení  je tedy založeno na srovnání dvou variant: investiční varianta – tedy varianta „25kV  AC“ a stav bez projektu – varianta „1,5kV DC“. Výsledek ekonomického hodnocení je kladný, projekt generuje dostatečné socioekonomické přínosy. Nejvýznamnějšími socioekonomickými přínosy celé investice jsou úspory provozních nákladů vlaků. V rovině technické se zcela na výsledku ekonomického hodnocení podílela atypická napájecí stanice v Malšicích, jediná svého druhu na síti Správy železnic.

Záměr projektu stavby „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“ bude na základě zpracovaného ekonomického hodnocení předložen na MD se závěrem: Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně se doporučuje k financování ve variantě 25 kV AC.“ S dopravcem ČD ,a.s. a dopravcem ČDC, je tato změna průběžně konzultována, stejně jako s JČK, tedy objednavatelem osobní regionální dopravy.

Materiály nejsou k dispozici veřejně. Jde o interní dokument, který ještě nebyl předložen na MD, zveřejňovat ho tedy nebudeme.

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozornit na
LWQ
Host
LWQ

A nejvetsi naklady jsou na rekonstrukci TV ci HV? Uprava Bobinky na 25kV dosazenim „transformacniho vozu/kontejneru/zastavby“ by mohla byt rozumnym resenim.

Martin
Host
Martin

Tak kdyz uz jsme u te historie, tak zde je jedna zajimavost: https://www.youtube.com/watch?v=fnbmEt3FMuM&feature=emb_rel_pause https://www.rhune.com/en/ Technicka data: Length: 4.2 km (2.6 mi) Rack system: Strub Altitude of bottom station: 169 m (554 ft) Altitude of upper station: 905 m (2,969 ft) Maximum gradient: 250 ‰ Time of journey: 30 minutes Speed: 9 km/h (5.6 mph) Electricity supply: 3000 V, 50 Hz, three-phase Trains consist of a four-wheeled electric locomotive that pushes two coaches up the mountain, and leads them down. Each coach is carried by a four-wheeled bogie at its upper end, and a single two-wheeled axle at its lower end.… Číst vice »

Ondřej
Host
Ondřej

Co dodat. Tam, kde je úcta k historii a zachování technického unikátu žádoucí, to zaříznem. Oproti tomu chceme památkově chránit paneláky.

dopravak
Host
dopravak

Takž asi po 155. Nikdo zde historické jízdy nezakazuje, nikdo nebere historická vozidla, pouze bude historický vlak táhnout o 20 let mladší mašina a bobinka pojede se staženým smetákem. Sorry, ale aby to jezdilo za každou cenu vlastní silou nestojí za ty peníze navíc.

Lech Malý
Host
Lech Malý

Tak 1,5 kV glajchštróm umí, pokud vím, třeba ŽZO v Cerhenicích, tam by se mohla jednou ročně prohánět vlastní silou historická vozidla, a ještě by na to mohl ŽZO dostat nějaký bakšiš od ministerstva kultury. Určitě lepší, než táhnout bobinku se staženým smetákem žehličkou, to je jako táhnout peršingem nezatopenou parní lokomotivu. Mmch pokud je nějaký panelák něčím průlomový nebo jedinečný, tak proč ho památkově nechránit, napadá mě první generace takových staveb ve Zlíně.

Alibaba
Host
Alibaba

Třeba něco takového: https://mapy.cz/turisticka?x=13.6382853&y=50.6110782&z=17&source=base&id=1716054
Ale nevím, zda opravdu je tento dům stavěn panelovou technologií.

patology_chef
Host
patology_chef

SM400.003, oh my god 🙂
A zajímalo by mě, jak to po rekonstrukci bude s traťovou třídou. Jestli se na manipulákách nakonec nedočkáme překvapivě řady 742 nebo tak něco 🙂

kakov
Host
kakov

a nejezdí tam náhodou už teď 742? poměrně nedávno jezdila první ranní osobní vlak taky 742, nakonec po protestech obyvatel, že prý ruší noční klid, byla nahrazena elektrikoou

patology_chef
Host
patology_chef

No právě 🙂

HolyTrinity
Host
HolyTrinity

Na Mn jezdí 742 už teď. Ono po rozdělení na ČD a ČD Cargo totiž nebyla ani jedna žehlička předána Cargu, takže Cargo nemá jinou možnost než to vozit s kocourama.

vagonář
Host
vagonář

Škoda…

watslaw
Host
watslaw

Když je problém hlavně ve specifičnosti vozidla, že ani běžné jednotky na 1,5kV z Francie ani upravený panter by tam jezdit nemohly, nebylo by řešením z toho udělat regulerní tramvajovou dráhu a provozovat tam seriově vyráběné tramvaje a měnírny? A Elinka by se navíc mohla vráti ke svému původnímu napětí.

Radek
Host
Radek

Na takovou trať by byly potřeba nejspíš min. 2 měnírny (úbytky nízkého napětí), každá stojí desítky mega. Upřímně, buďme rádi, že nedojde k deelektrizaci, ev. zrušení.

dopravak
Host
dopravak

Ano, všechno je potřeba přizpůsobit, aby se DVĚ historická vozidla mohla jezdit vlastní silou, což by v případě řady 100 stejně možné nebylo.

Ne, opravdu NE. Tramvaje zde tak opět nakoupíte v obrovském počtu dvou kusů, pak pro ně ještě postavíte vlastní vozovnu s údržbou, ne? Nebo je budete vozit na servis do Prahy kamionem? K tomu budete udržovat 1, spíše 2 nové měnírny? Ne, fakt, opět do nebe volající nesmysl, který místní šotoultras ještě lajkujou :-). 25kV varianta je opravdu to nejlevnější jak z pohledu infrastruktury, tak vozidel postavit. Levnější už je jenom snesení trolejí.

Kuba
Host
Kuba

25 kV je ztráta pro všechny. Historie půjde do háje (není to jen o vozidlech), zato to bude drahý. To už opravdu radši ten trát smotat.

dopravak
Host
dopravak

Další šotoultras? Pokud bude moct jezdit bobinka, tak tam můžeme narvat třeba miliardu, pokud ne, tak raději dráty pryč?

Tohle už je fakt nemoc. Můžete mi prosím vysvětlit, v čem konkrétně půjde historie s napětím do háje? Historické jízdy mohou zůstat úplně při starém, včetně vozidel, akorát je prostě potáhne žehlička, což bude pro 99% návštěvníků ok. Sloupy ani vedení stejně historické nejsou.

Investice je podle mě na hranici návratnosti, možná i za ní, nicméně podle metodiky to vyšlo, tak proč ji neudělat. Ona ta úspora nafty zas tak zanedbatelná není a zrychlení trať potřebuje jako sůl, tak proč to neudělat?

Kuba
Host
Kuba

Sloupy právě historické jsou. Byl jste tam někdy?
Můžete mi naopak vy vysvětlit, k čemu tam bude těch 25 kV a jak jste přišel na to, že reelektrizace = zrychlení?

dopravak
Host
dopravak

Právě že byl a viděl jsem spíše nové sloupy někde odhadem ze 70. let. Každopádně sloupy jdou udělat i jako repliky.
S tím zrychlením jsem to tu už psal. Jezdí tam RN, která má malý výkon a jenom jednu hnanou nápravu. Jakákoliv moderní EMU bude oproti RN mnohem lepší, to znamená rychlejší, což místní ocení mnohem více, než občasné historické jízdy.

Kuba
Host
Kuba

Sloupy jdou sice udělat jako repliky, nicméně pochybuji, že s tím ta kalkulace počítá.
Regína tam od prosince nejezdí, místo ní jezdí na všem (elektrická!) žehlička, změnu jízdních dob však nasazení elektriky nepřineslo. Ale zvykejme si, po reelektrizaci bude místo zelené žehličky modrá, to bude tak veškterý přínos – stačí se podívat na Lipno.

Alibaba
Host
Alibaba

Změnu jízdních dob to nepřinese určitě, s těma poloměrama co tam jsou to ani nejde. A další věc je neexistence traťového ZZ, takže D3 a 60km/h.

watslaw
Host
watslaw

To jsou nevýhody RN, ne nezávislé trakce. Rychlost moderní EMU klidně i proti staršímu desiru bude větší jen minimálně. A z úspor nafty se špagát při tomto rozsahu zaplatí tak za 200 let. Navíc moderní EMU je otázkou, protože tomu spíš než napětí vadí ty poloměry oblouků – které jsou prostě spíš tramvajové . Ta tramvaj by se sice taky nezaplatila, ale aspoň je lehčí (nemusí splňovat TSI), tak té elektriky nebude potřebovat tolik, a nutné investice do infrastruktury budou menší.

dopravak
Host
dopravak

Mě ty úspory nafty zas tak zanedbatelné nevyšly. Vychází mi to na 100-120 mil. za 30 let. Pokud z těch 300 mil . půjde na přímou konverzi polovina, tak je to za 30 let zpátky. No zrovna ideální investice to není, ale zas tak zanedbatelné taky ne.

Martin
Host
Martin

Proc jste tak agresivni a urazite ostatni,… Me spis zajima to zrychleni a co tam bude jezdit? Pac cena moc neodpovida tomu, ze by se menily parametry trate,… Uspora je v napajeni, na 25kV bude stacit opravdu napajeni z Chotovin??
Zajima me prave spis vozy, ktere tu trat tedy vyrazne rychleji projedou,…

Ano, ekonomicky to vyslo, ono je to vubec zvlastni, co vyjde a co naopak ne (docela si myslim, ze vyjde to, co nekdo chce, aby vyslo)…

dopravak
Host
dopravak

Jsem už trošku agresivní, protože některým chybí špetka zdravého rozumu. Historické vlaky zde mohou být zachovány až na tu maličkost, že je potáhne jiná mašina. Tahle drobnost, které si většina lajků ani nevšimne přece nestojí za desítky až stovky mil. veřejných peněz, které by DC varianta navíc stála, když už i ta AC varianta vyjde podle mě tak se zavřenýma očima. Ale budiž, úspory nafty za 30 let vycházejí na 100-120 mil., tak to zas tak špatné není. 25kV má tu obrovskou výhodu, že mu stačí postavit měnírny zhruba co 40km, na rozdíl od 3kV/1,5kV, kde musí být zhruba co… Číst vice »

Ondřej
Host
Ondřej

Agresivní jste spíš proto, že ostatní mají jiný názor.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

Křižíku, Křižíku, cos to vyved?

Chronosphere
Host
Chronosphere

Já jsem to pochopil tak,že se někdo nerozhlídl,a řekl si – tak teď zničím Křižíkovu železnici.Jde o to, že rekonstrukce je vzhledem k stavu tratě a vedení nutná.A teď se řeší jak to provést.Ano,asi by se nemělo hledět čistě ekonomicky,ale popravdě,pokud už musí trakční vedení dolů,tak jediný důvod k podstatnému navýšení nákladů na DC,nebo snad možnost přepínání napětí v trolejí jsou dva nebo tři historické vozidla.Radši ty peníze dejme do rekonstrukcí jejich výzbroje,přinese to více užitku.Ostatně to lze udělat i tak,že by byla ponechána možnost jejich zpětné rekonstrukce,pokud by to naším potomkům stálo za to. A jinak ještě,jestli někdo pozná,pod… Číst vice »

Kuba
Host
Kuba

Taky je možnost postupně vyměňovat historické stožáry za repliky – to je to, co dělá z Bechyňky zajímavou trať.
Ostatně v Martinicích se SŽDC taky tvářila, jak nejde zachovat mechaniky. No bude to muset jít – seřaďovačky už prošly repasí.

Alibaba
Host
Alibaba

Jízda automobilů je zakázána jen ve společném pruhu s kolejema. Ve vedlejším pruhu (směrem ven z Bechyně) je možné auty jezdit.

Luděk S.
Host
Luděk S.

300 mega za muzeální trať? Tak to je dost málo. Ten potenciál! I když v Bechyni by stálo za to vrazit alespoň 2 miliardy do letiště a udělat pro Číňany linku z Prahy, co budou jezdit do lázní. To je potenciál.

libor
Host
libor

nebo se bodnout na železnici a udělat leteckou linku Bechyně-ČB :)..ale to až na apríla 😉

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

Nebo rychlodráhu přes Týn, Netolice a Brloh (žije tu Rudolf Desenský z pořadu Kočka není pes) až do Ćeského Krumlova? Finacovat by jí mohla Čína.

Sucharda
Host
Sucharda

V Bechyni letiště je, takže to není zas tak nemožné. Teď jen kdo z politiků se toho chytne. https://www.valka.cz/Bechyne-Letiste-t84401

libor
Host
libor

no raději toho necháme, někdo se chytne toho, že Bechyně je lázeňské město a vezmou to vážně a nasypou do letiště miliony…

Luděk S.
Host
Luděk S.

Tak milióny snad ne! To byste byl z laciného kraje.

hank
Host
hank

No však v Bechyni mají i zámeckého pána – ultraboháče i superpolitika, co byl kdysi nejlepším ministrem financí světa, tak by prachy neměly být problém…

milan
Host
milan

Tato kolonie je neskutečně bohatá.

Pavel
Host
Pavel

Nezvítězila ani historie ani ekonomika. Já bych Bechyňku deelektrizoval a nasadil tam mot. vozy (např ř. 840). Za ušetřené peníze bych vykoupil bývalou vlečku Bechyně staré nádraží, tam bych udělal zázemí (muzeum) lokomotiv 1,5 kV. Opravil TV v úseku Bechyně – Bechyně staré nádraží a tam provozoval občasné jízdy pro turisty.

dopravak
Host
dopravak

už vidím ty davy turistů z celého světa, kteří se zde pohrnou, aby se se svezli 100m vláčkem, jenom proto, že je táhne 1,5kV loko. Fakt už se s tím napětím vzpamatujte.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

Ano. Koleje bych snesl, železo prodal do Číny, trať vyštětoval nebo vyasfaltoval a šup na ní cyklisty. Ostatně, není jich nakonec víc než vlakových cestujících? 😃

dada
Host
dada

myslim, ze vetsina lidi vubec betusi co v tech dratech je. Stary vlak maji vetsinou asociovany s parni lokomotivou.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

A kam by se tam jezdilo?

PetrB
Host
PetrB

Trochu mimo realitu. Deelektrizoval? No vzhledem k tomu, ze EU tlaci na ekologizaci verejne dopravy, tak „dnes“ smotame draty, aby tam „zitra“ mohli vyjet vlaky na baterie prip. vodik…
Na jednu stranu pomalu vsichni davaji Svycarsko za priklad a na stranu druhou by deelektrizovali regionalni trat, pritom onen paradox je v tom, ze svycarska zeleznicni sit temer cele elektrizovana…
Mimochodem po zmene trakce nemusi pak napr. osobni vlaky z Benesova koncit v Tabore, ale mohou pokracovat az do Bechyne…

lousky
Host
lousky

Mluvíte mi z duše.

Martin
Host
Martin

Skončí to tak, že na trati budou akorát jezdit regionovy, protože moderní vozidla na trať nevyjdeou. Panter má minimální poloměr oblouků 150metrů a na trati jsou mnohem menší oblouky. Krásně vyhozené peníze.

okk
Host
okk

O důvod víc buď elektriku snést, nebo předělat na tramvaje (když už elektriku).

HOnza
Host
HOnza

O důvod méně navštěvovat tento kraj. Letiště pro Číňany a teď ještě zrušení technického unikatu,jedinečné historické památky. Vedení JČ kraje by mělo viset. A nejhorší je,jak jim to v tichosti prochází.

PetrB
Host
PetrB

Opakuji znova, vedení kraje většinou udělá to co jim nakuká Ing. Študlar (poradce hejtmanky pro dopravu).

libor
Host
libor

jasně, zadrátovat každou lokálku 25kV AC a pak tam budeme vozit třeba vzduch, hm? Na tom jihu se dějí divné věci. Dráty do Velenic, letiště ČB, nové dráty do Bechyně. co je tam dál? Dráty do Tejna a Netolic nebo snad ŠED? a to vyPlatí z našich daní…

Chorobný prokrastinátor
Host
Chorobný prokrastinátor

Proč modernizují silnice III tříd? Většina je přece zbytečná 😉

jirka
Host
jirka

dráty by měly být všude neb elektřina má budoucnost, stačí jedna ropná krize a jak budme za ty dráty rádi že tam jsou

Kubrt
Host
Kubrt

Vzhledem k omezeným možnostem finančním i stavebně-kapacitním by bylo dobré investovat nejdříve do tratí, které silnice nenahradí tak lehce jako zrovna tuto.

dada
Host
dada

to se mylite. budoucnost jednoznacne patri aluminiu!

AAA
Host
AAA

jojo, ropná krize je za dvěma. už asi takposledních třicet let. ostatně, šukafon přinejhorším zkousne i řepkonaftu, ne?

dopravak
Host
dopravak

Konečně jednou zase zvítězil zdravý rozum. Jak pročítám diskuzi, tak ale opravdu žasnu, co by někteří byli schopni udělat, jenom proto, aby nějaký vůz mohl jet po trati vlastní silou. Ekonomickou úvahu už jsem psal pod původním článkem. Přidávám krátkou ekonomickou rozvahu na dotaz kolegy, kterému připadají stovky mil. navíc za DC variantu oproti AC variantě příliš velké. Takže si vezměme náklady v horizontu třeba třiceti let, což je životnost vozidla. Počítám jenom rozdíl mezi AC a DC variantou. Je potřeba udělat komplexní rekonstrukci napájení, tzn, troleje + měnírna (reko AC trolejí je v těch 300 mil.). Už jenom za… Číst vice »

Jirka
Host
Jirka

Spíš prohrál ne? Pokud chcete levněji tak to chce snést vedení a nechat regíny. To dá rozum.

dopravak
Host
dopravak

Nevím, jestli je to ironie, nebo není, ale zkusím to opět fakticky. Teď na trati jezdí 14 párů osobních vlaků a zřejmě sporadicky nějaké náklady. Regionova je do stoupání naprosto nevhodná, protože má jenom jednu hnanou nápravu, což jenom protahuje už tak dlouhé jízdní doby. V případě nasazení EMU se dá očekávat vedle levnějšího provozu také zrychlení jízdních dob, což nějaké cestující určitě přiláká a výsledný počet vlaků by se asi ještě zvýšil. Nějakých 15 párů vlaků udělá za 30 let udělá úsporu na naftě za zhruba 100 – 130 mil. podle typu vozidla. Otázkou je, kolik z těch 300… Číst vice »

Kubrt
Host
Kubrt

Ty troleje se budou muset postavit znova…

dopravak
Host
dopravak

Jako je to investice sporná, ale já jsem tu analýzu neviděl, tak bych se nechtěl příliš pouštět do diskuzí, jak moc nse vyplatí elektrifikace jako taková.
Každopádně tohle je už tak vysoká suma a to se pořád bavíme o mnohem levnější AC variantě bez měnírny. Raději neuvažovat, na kolik by s následným provozem vyšla DC varianta. Bohužel někteří jedinci by byli schopni investovat klidně miliardy jenom proto, aby tam mohla dvakrát do roka jezdit jejich bobinka, která je btw. asi o půl století mladší, než původní křižíkova trať :-).

Démon
Host
Démon

Hlavně musíte mít 3 funkční lokomotivy 1,5 kV. Na 25 kV vám stačí 2, protože záloha je připravena i pro jiné tratě a ta využitelnost vlaků je pak mnohem vyšší.

dopravak
Host
dopravak

Asi tak nějak, ale to některým šotoultras nevysvětlíte.

Kuba
Host
Kuba

Zálohu může klidně tvořit něco motorového, tím bude připravena dokonce ještě pro víc tratí.

dopravak
Host
dopravak

To sice jde, ale všimněte si, v jakém stavu je elektrifikace v ČR. Jsou zde daleko důležitější trati, které by potřebovaly zadrátovat. Už ta varianta AC je vzhledem k výkonům na trati sporná a ekonomicky vychází se zavřenýma očima.
Elektrifikuje se proto, aby se jezdilo na elektřinu, jakékoliv zálohy v dieslu by tuto investici jenom dále znehodnocovaly.
Zkuste už se konečně přenést přes to, že historický vlak nepotáhne historická loko ze 70. tých let místo z 50.tých a přestaňte vymýšlet kraviny. NIkdo vám ty dva historické kusy nebere, jenom holt nepojedou vlastní silou.

Kuba
Host
Kuba

Jestli tu někdo vymýšlí kraviny, tak je to SŽDC. Buď z toho chceme udělat turistickou atrakci/muzeum, pak je potřeba zachovat provoz vozidel a hlavně historické sloupy. Nebo to chcem na ZDO a pak dává smysl ten drát smotat a jezdit dieselem. Varianta AC je úplně k ničemu – historie jde do kytek a běžnému provozu to nepomůže (spíš naopak, bo elektrické, not a bene atypické vozidlo, bude vždycky dražší).

dopravak
Host
dopravak

Jenomže ono z toho jde udělat obojí. Pro většinu návštěvníků historických jízd jdou důležité vagóny, kterými jedou, krajina, cíl. Většina lidí nebude dělat absolutní rozdíl mezi bobinkou a žehličkou. Ono můžete klidně tu bobinku zapojit se staženým smetákem. Nejde prostě všechno přizpůsobit tomu, aby zde mohla donekonečna jezdit dvě vozidla s nestandardním napětím.
Sloupy stejně historické nejsou a běžný provoz je důležitější, než občasné historické jízdy. Standardní vlakotramvaj jako třeba pro tatranské železnice bude stát zhruba to samé jako DMU, a k tomu bude provozně mnohem levnější. Takže z obou pohledů má dnešní řešení smysl, díky za ně.

libcha
Host
libcha

Jste si 100% jistý, že na Bechyňce je běžný provoz důležitější než historické jízdy?

dopravak
Host
dopravak

Ano, jezdí tam denně 14 párů vlaků, takže běžný provoz je opravdu násobkem toho historického.
A ten historický provoz tam snad zůstane, akorát vlak potáhne o 20 let mladší mašina a ta dvě historická vozidla pojedou případně se staženým sběračem. Chápu, že to není úplně ideální, ale přece kvůli těm dvěma kusům nemůžeme investovat z veřejných peněz další stovky mil. navíc.

watslaw
Host
watslaw

A tato „Standardní vlakotramvaj jako třeba pro tatranské železnice bude stát zhruba to samé jako DMU, a k tomu bude provozně mnohem levnější.“ mimochodem jezdí na 1,5 kV.

dopravak
Host
dopravak

To sice ano, ale podívejte se, kolik jezdí lidí na Štrbské pleso, kolik vozidel se tam dohromady poptávalo. Jaká je celková délka tatranské železnice. Tady je to něco trošku jiného. Jedná trať, 1-2 potřebná vozidla, nutnost stavby zvláštní měnírny atd.

Démon
Host
Démon

Nemůže, je to požadavek objednatele. nechce tam 8xx.

Kuba
Host
Kuba

Tohle může/nemůže lze vyjádřit penězi. Pokud trvá na tom, že tam diesel nesmí vyjet, tak je jistě připraven to zaplatit.

Démon
Host
Démon

ještě jsou zde u stejnosměrného proudu tzv. „bludné proudy“. asi to není tak hrozný jako u 3kV, ale jsou …
dále není potřeba TM, utáhne to stávající stav.

okk
Host
okk

To EMU na ty poloměry seberete kde?

Démon
Host
Démon

300 mio je trakce, pak se upraví zab.zař. dopravny, nástupiště, GPK a je to dalších 300. Takže celá investice na modernizaci tratě bude v roce 2022 za 750 mio

watslaw
Host
watslaw

Proč by se na DC mělo zapomenout na rekuperaci? (ale fakt si myslím, že při tom rozsahu provozu rekuperace nehraje roli)

dopravak
Host
dopravak

protože měnírna neumí vracet energii zpátky do sítě. No a šance, že na tomto krátkém úseku bude jiné vozidlo, které energie odebere, se při této hustotě provozu blíží nule.
Rekuperace i zde roli hraje. Jedná se o zastávkový provoz s velkými spády, takže zde ušetří zhruba třetinu energie. Za 30 let řádově nižší desítky mil Kč.

watslaw
Host
watslaw

Jiné vozidlo zde nebude, ale DC měnírny vracet energii do sítě běžně umí.

dopravak
Host
dopravak

Mohou umět, ale není to úplně běžné. Každopádně to stojí peníze navíc, které by se tady rozhodně nezaplatily, když už varianta AC tak tak vyjde.

libcha
Host
libcha

Myslím, že celá diskuze o napájecích soustavách zapomíná diskutovat o tom nejdůležitějším: jaký je vlastně dnešní účel tratě Bechyňky? Pokud ji kraj chápe jako páteř dopravní obslužnosti, tak je jasné, že ji chce modernizovat a konverze na 25 kV dává smysl, už třeba jen kvůli tomu sjednocení. Alternativa: deelektrifikace. Na druhou stranu, pokud budeme trať chápat jako historický skanzen, má smysl ji zakonzervovat, opravit v historickém stavu a případně odstranit nějaká moderní zařízení. Argument pro druhou možnost přináším v tom, že jednak stejně bude nakonec „potřeba“ někde v ČR postavit byť krátkou 1500 V trať, nemají-li se Elinka a Bobinka… Číst vice »

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

comment image

Chytrý za 2
Host
Chytrý za 2

Protestuji proti názvu. Není genderově vyvážený. Doporučuji při rekonstrukci přejmenovat. 😃

BND30
Host
BND30
Vbb
Host
Vbb

A mají tam kadibudky Páni / Dámy, nebo dvakrát Páni?

Tuzemák
Host
Tuzemák

Asi budou společné a opravdu veřejné-za tou plechovou zastávkou. 🙂

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

Spíše přímo v ní. 🙂🙂

Ušatá
Host
Ušatá

Tady je nejsmutnější to, že země, která byla dříve špičkou ve výrobě železničních vozidel dnes není schopna a ochotna vyrobit levně a rychle nové vhodné vozidlo. Ve své podstatě jednoduchý elektrický vůz. Na jakou úroveň jsme se to dostali?

Kubrt
Host
Kubrt

Ale on by ho někdo vyrobil, ale zatím nikdo nic takového nepoptal a neobjednal. A jestli to vozidlo bude levné? Jako charitu to nikdo dělat nebude (ani ten stále vzpomínany Krizik to nestavěl jako charitu – i když později jako podnikatel zkrachoval) a náklady na vývoj a schválení bude muset první zakaznik zsplatit, protože bude i poslední.

noerf
Host
noerf

Kubrt: Jedná věc je vyrobit, druhá věc je otestovat na okruhu ve Velimy a splnění všech předepsaných zkoušek včetně certifikací.

Radim
Host
Radim

To co jste napsal platí o ČR obecně, nejenom pro železniční vozidla. Je to jen změna z Kom. ideologie na ideologii peněz.

Kubrt
Host
Kubrt

Už bylo empiricky zjištěno, že ideologie každému dle jeho potřeb se po pár měsících hroutí, protože suma potřeb členů společenstva je vyšší než jejich schopnost produkovat hodnoty. Tohle ty penize dobre řeší. Ale samozřejmě nikdo vám nebude bránit ty vlaky zafinancovat a poskytnout je dopravci za korunu ročně.

Andree
Host
Andree

Aneb z hlouoeho nacionalusmu k jeste hloupejsimu nacionalismu. Aneb ceske vymysleni kola

Dáda
Host
Dáda

No proto se cinkalo klíčema. Ekonomika nyní vláde de facto všemu.

Jarek
Host
Jarek

Buď rád, nemusíš stát ve frontě na banány a hajzlpapír…

Radim
Host
Radim

Zase jí stojíš na byty a ty jsou tak trochu důležitější než banány.

Kubrt
Host
Kubrt

Aby nevzniknul dojem, že stačilo dojít na byťák a bydlel si, tak jednoduchý to taky nebylo. Poptávka po bytech po celou dobu budování socialismu převyšovala nabídku, resp. výkon stavebnictví; nedobrovolné vícegenerační bydlení bylo běžnější, menší byla plocha bytu na osobu. Byt se dal „získat“ i bez peněz, ale zdaleka se to netýkalo všech, kdo by byt chtěli.

Radim
Host
Radim

Byty přidělovaly i některé podniky, ukaž dneska nějakou firmu , která se tak stará o své zaměstnance?

Ondřej
Host
Ondřej

Tak dneska si můžeš byt pronajmout i bez toho, aby ti ho přidělil podnik.

Chytrý za 2
Host
Chytrý za 2

Vidíte, ve Francii se cinká francouzákama.

HonzaX
Host
HonzaX

Nevím, jestli vládne ekonomika (když tak, pouze vlastní kapsy), ale zcela určitě idiotizmus.

BND30
Host
BND30

Tak jednosměrné letenky na Kubu nebo do Venzuely, nejsou tak drahé a zatím tam můžete i bez roušky….

Radim
Host
Radim

Už se chystáte?

BND30
Host
BND30

Ne, tam ani na dovolenou.
Ono když rozdáte všem všechno/většinu, tak jednak si toho nikdo neváží a podle toho s tím nakládá a taky a to hlavně…Vám nic nezbude. A to je příklad té na přírodní zdroje (ropu) velice bohaté Venezuely i té Kuby.
Takže Ne – díky !

Y.K.
Host
Y.K.

Myslet si, že jsme byli špičkou ve výrobě kolejových vozidel je dost naivní. Tehdejší průmysl také většinou nebyl schopen vyrobit rychle levné vozidlo, zvláště atypické. Nebo snad za socialismu někdo vyrobil elektrický vůz? I s jednotkami to bylo tragické. Ono když se 40 let zkomprimuje do vzpomínky, lecos může být mimo (jak se dlouho čekalo, jak se řešily problémy…)

AAA
Host
AAA

jo pro pionýrskou železnici v Plzni

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

A což na Bechyńku pustit Slovenskou strelu nebo Stříbrný šíp?

Jarek
Host
Jarek

Tady si pletou kvantitu s kvalitou. Že se chrlily zastaralé čmeláky a PCC tramvaje pro východní blok není vůbec důkazem o špičce…

Andree
Host
Andree

Ad 1. Ty fabriky byly puvodne nemecke a Cesi si ‚vzali‘ 1945 nemecke know how. No a po 75 letech vlady ceskych experts jsme tam kam patrime..

Y.K.
Host
Y.K.

Ty fabriky byly české nebo dokonce české z dob Rakouska-Uherska. Pak je zabavili Němci a krátce na to komunisti. Oba zabavovači vyráběli především na tom původním (před)prvorepublikovém vybavení.

Jan Šlezingr
Host
Jan Šlezingr

Definujte „české“. U pánů Škoda, Kolben a Ringhoffer je dělení na Čechy a Němce tak nějak nepřesné…

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

U toho Ringhoffera bych se nebál to češství rovnou vyloučit.

Y.K.
Host
Y.K.

To jako proč? Karel Gott je pak taky Němec? Co se nejdříve podívat kdo to byl.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

že by babička z matčiny strany ….?

Y.K.
Host
Y.K.

babička z matčiny strany co?

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

byla Češkou?

Y.K.
Host
Y.K.

– Emil Škoda narozen v Plzni, v české zemi žil, zplodil děti, podnikal a zemřel
– Emil Kolben se narodil ve Strančicích v rodině Německy mluvících židů, studoval po světě, odešel do USA, pak se vrátil do Čech kde založil firmu Českomoravská-Kolben. Dne 6. června 1943 byl ve věku 80 let deportován do koncentračního tábora Terezín!!!
– František Ringhoffer II. se narodil a zemřel v Praze, kromě fabrilky na smíchově také dělal do politiky, byl starostou Smíchova…

AAA
Host
AAA

§5 Bylo by to příliš složité
§7 Cestující by to zneužili
§10 Stejně to bude na hovno

Jarek
Host
Jarek

Stejně tak je smutné, že města schopná dříve vařit pivo musí dovážet suparmarketové patoky z Budějovic/Nošovic/Smíchova/Plzně (Gambrinus only).
Nebo vesnice, kde byli schopni ušít boty a vyrobit vůz… kolik takových už zaniklo???

dopravak
Host
dopravak

Pochopte konečně, že tohle není o tom, že bychom nebyli schopni vyvinout vozidlo, ale že to nemá ekonomický smysl ve dvou kusech.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

To bylo možné naposledy v době, kdy inženýři nebyli vystudovaní za jitrnice. 😃

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

no jasně, opět vedoucí úloha

Bram
Host
Bram

Pochopil bych ještě situaci, kdy by se konverze provedla tak, že by nové trakční vedení pro střídavý systém umožnilo i občasné přepojení na stejnosměrný trakční systém 1,5 kV, aby i historická vozidla mohla občas (alespoň několik víkendů v roce) vyjet na trať. Takové sestavy trakčního vedení pochopitelně existují a muselo by se zachovat a udržovat i původní napájení, které by bylo samozřejmě v běžném provozu odpojeno. Samozřejmě pak by pak historická vozidla musela buď odvézt i všechny pravidelné vlaky, nebo by na pravidelné vlaky musela být nasazena motorová vozidla. Všechno jde, když se chce… Když už se má na trati… Číst vice »

ondra
Host
ondra

Přesnější by bylo užití jednotného čísla-v ČR umožnuje přepínání systémů napětí snad jenom okruh v Cerhenicích,a to je trochu jiný level v porovnání s Bechynkou.

Romanero
Host
Romanero

Ptákovina, to už je jednodušší upravit výzbroj těch dvou vozidel. Já bych chtěl upozornit, že člověk pouhým okem nepozná jaký proud teče vodičem..

Lojza
Host
Lojza

a jaká je návratnost investice 300 milionů ?? za jak dlouho se ta investice vrátí ? kolik let ? sto? a respekt k historii ? to komu tak moc všechno vadí v sždc ? bourají nádraží historický zdevastují znehodnotí ..ruší tratě .. mění vše co jde za nesmyslem a touho modernizace respektive v souladu s EU aby vše bylo všude stejné žádná národní identita nám nezůstane..to je fakt problém nechat bechyňku tak jak je ? co by se stalo tak moc zlého ? komu by se tím jako škodilo ?? co je s historií tak sždc jen …po..kazí .. nezbyde… Číst vice »

Kubrt
Host
Kubrt

EU do toho netahejte, toto fakt neřeší.

Radim
Host
Radim

To je fakt,rozvaha tam také chybí. Je tato investice návratná a kdy, nebo jestli vůbec? Možná by se pak zjistilo, že zde není žádná účelnost takovéto investice. Možná že jde jen o to aby se někdo napakoval, dodavatelé a zhotovitelé vykázali zisk, management objednatele si zase rozdá tučné odměny, ale ekonomická účelnost nikde.

Apollo17
Host
Apollo17

No ta ekonomická rozvaha tam je.Je třeba obnovit přes 80 let staré trakční vedení a trakční měnírnu.To bude investice(v rámci údržby) větší,než 300 milionů.
Nebo se to obnoví pomocí tenších drátů a nebude potřeba stavět napájecí stanici,protože to pokryje napájecí stanice z hlavní trati .

Bram
Host
Bram

Kdy si konečně všimneš, že průměr drátů je v podstatě halířová položka oproti nutnosti zřízení další měnírny v případě rozšiřování stejnosměrné trakce a přestaneš i na k-reportu tento argument používat?!? Díky nutnosti měnírny nevychází ekonomicky třeba elektrizace trati Jaroměř – Trutnov, ale ve střídavině to v pohodě vychází, což je fajn:-).

Apollo17
Host
Apollo17

No tak dvojnásobný průřez měděného drátu+ zesilovací vedení v délce kilometrů nebudou haléřové položky.
Polemiku o té měnírně nechápu.Tam snad nejsme ve sporu.

Bram
Host
Bram

Jenže ten drát většího průměru je u stejnosměrné sestavy v celkových nákladech halířová položka. Problémy s nedostatkem mědi a tedy i její cenou a dostupností – za devizy) byly za éry minulého režimu, dnes ne. Jde tedy fakt hlavně o měnírny, ty jsou drahé jak prase, je jich potřeba oproti trafačkám na střídavině zhruba dvakrát více a tam opravdu nejsme ve sporu:-).

dopravak
Host
dopravak

já bych netvrdil, že ta položka bude zas tak malá. Rozdíl v tloušťce drátu dělá řádově statisíce na km. Jenomže k tomu je potřeba připočítat ještě nějaké přídavné vedení. Odhadem bude DC vedení zhruba o 10-15% dražší, což dělá na zmiňovanou trať řádově desítky mil. To už zas tak halířová položka není.

ondra
Host
ondra

tak babiš se šilerovou rozprodávají kovy z hmotných rezerv,to by bylo aby se ve skladech SSHR nenašlo něco málo mědi…

Y.K.
Host
Y.K.

Co to má společného s EU a národní identitou, proboha?

Cestovatel
Host
Cestovatel

Jsem VELMI RÁD, že zdravý rozum zvítězil nad staromilstvím a šotoúchylstvím…
Potvrzuje to probíhající celostátní generační výměnu na rozhodovacích postech – jen tak dál..
Konečně !!!!

libor
Host
libor

otázkou je, zda je nutné mít vůbec dráty nad takovou lokálku?

Dáda
Host
Dáda

Přesně tak. otázkou je, zda provoz na této trati někdy rozumně využije onu investici, kterou bude vyžadovat.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

Diesel, jedině diesel, doporučuje Rudolf Diesel. Pozor však na dieselgate! 😃

BND30
Host
BND30

Doporučuje devět z osmi petrolheadů 🙂

Spravedlnost
Host
Spravedlnost

Vypada to nadejne, rozum zvitezi a nenasytni sotousi si tentokrat budou muset odtrhnout od pusy. 🙂

Lojza
Host
Lojza

rozum ? 😀 nejlepší rozum máš ty když furt za vším jen vidíš lidi s fotákama 😀 ..vzpamatuj se.. už.. a uvažuj že jsou lidi co jim záleží na železnici ..a historii.. trochu respektu k tomu co zde naši předci vytvořili by to chtělo ..

Elb
Host
Elb

Domáhat se respektu k předkům, když ani pořádně neumím česky… 😀

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

Z toho vycházejme, z toho vycházejme.

-TR-
Host
-TR-

A heleďme, Souprava alias Marek M. je zpátky!

simeon
Host
simeon

Slovo do pranice, vlakotramvaj je moc silné sci-fi, což? 🙂

AAA
Host
AAA

to je něco jako Yetti? Všichni o tom mluví ale nikdo to nikdy (alespoň u nás ne) neviděl?

Alibaba
Host
Alibaba

Takže to Yetti není…
Ale že tomu legislativa nepřeje, to nepopírám.

PetrB
Host
PetrB

U nás v ČR to bylo k vidění zatím jen na papíře: projekt vlakotram Most – Havraň – Žatec. Projekt Most – Moldava v Krušných horách – Holzenau (DE) se na papír ai nedostal…

BND30
Host
BND30

Reálnější a vážně diskutovaný byl projekt Plzeň – Dobřany (jednosměrná….) 🙂

MartinS.
Host
MartinS.

A co Regiotram Nisa?

AAA
Host
AAA

a sorry, videl jsem az po scrollu. taky na papíře pěkný

AAA
Host
AAA

+ Regiotram Nisa

jozka
Host
jozka

Holzenau je predpokladam Holzhau. Je k tomu nekde neco nebo jde jen o vizi nejakeho jurodiveho sotouse?

PetrB
Host
PetrB

Na netu jedině Wikipedie:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/EURO-CESTY
Další info jedině osobně u Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova nebo v Okresním archivu v Mostě.

Hen ten oný
Host
Hen ten oný

A trasovat jí údolím Lužnice přes Příběnice a Dobronice. 🙂

Ondra
Host
Ondra

Pro vlakotramvaje chybí v ČR platná legislativa.