Do Pražské integrované dopravy se přesouvá první CityElefant z Ostravy, provoz posílí „honeckery“

Vozidla nasazovaná na trať 171 vykazují kvůli stavu infrastruktury více poruch.