Chybí parkování i přestupy, ztratíme soukromí. Městské části lanovku nad Trojou nechtějí

Projekt lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice naráží na odpor v rámci EIA i ztrátu priority ze strany Prahy.