cargo

Česká Lípa plánuje na největším sídlišti postavit parkovací dům

Parkování na sídlišti Špičák v České Lípě. Foto: Městský úřad Česká LípaParkování na sídlišti Špičák v České Lípě. Foto: Městský úřad Česká Lípa

Studie má ukázat, která lokalita bude pro parkovací dům nejvhodnější.

Česká Lípa se rozhodla bojovat s nedostatkem parkovacích míst na svém největším sídlišti Špičák stavbou parkovacího domu. Radnice už zadala společnosti H.A.N.S. stavby za 134 tisíc korun vybudování srovnávací studie, která má zjistit, jaká lokalita bude pro parkovací dům nejvhodnější.

Dům by měl stát v blízkosti otočky autobusů v Dlouhé ulici, která je vytipována jako další lokalita určená k revitalizaci na tomto největším českolipském sídlišti. K umístění tohoto parkovacího domu jsou vytipována dvě místa: louka pod denním stacionářem v Hradecké ulici a budova bývalé školky v Dlouhé ulici.

Lokalita otočky v Dlouhé ulici je problematická hned z několika důvodů. Autobusy se zde otáčejí v místě, kde parkuje velké množství aut a zároveň se po silnici pohybují chodci, protože zde není chodník.

V místě otočky autobusů v Dlouhé ulici se dostáváme do problému s místem, protože přímo zde není dostatek prostoru pro vybudování parkoviště. Je tedy nutné místa pro parkování vybudovat jinde. Nejvhodnějším řešením tohoto problému je tak stavba parkovacího domu v blízkosti otočky,“ uvedl místostarosta České Lípy Martin Brož.

Studie také ukáže, jak kapacitní by parkovací domy mohly být a jaké by mohly být náklady na jejich výstavbu. Hotová by měla být v dubnu letošního roku. Poté bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci celé plochy, stavět by se mohlo začít v horizontu dvou let.

Nedostatek parkovacích míst je problémem většiny tuzemských sídlišť. „Chápeme potřebu občanů mít u svého domu kapacitní parkoviště, zároveň však nechceme budovat parkovací plochy na úkor zeleně, proto jdeme cestou parkovacích domů. Před samotnou realizací si chceme být jisti, že vybereme správnou lokalitu, a proto necháme zpracovat srovnávací studii, která vyhodnotí, které místo je k vybudování domu vhodnější. Ze studie se zároveň dozvíme předpokládanou budoucí kapacitu parkovacího domu a finanční náklady na výstavbu,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Tagy česká lípa seznam
36 komentářů