LOT 3a leaderboard

Anketa: Parovka, parnička, párovka či pára, aneb jak nejlépe zkrátit parní lokomotivu

Lokomotiva řady 375.0 přezdívaná Hrboun. Autor: Archiv Depa historických vozidel ČDLokomotiva řady 375.0 přezdívaná Hrboun. Autor: Archiv Depa historických vozidel ČD

Deník Zdopravy.cz občas zápasí se zkrácenými výrazy pro parní lokomotivu. Z jihu Čech importovaný termín parovka mnohým čtenářům dle reakcí

Deník Zdopravy.cz občas zápasí se zkrácenými výrazy pro parní lokomotivu. Z jihu Čech importovaný termín parovka mnohým čtenářům dle reakcí v diskusích trhá uši. Slovník spisovného jazyka českého zase nabízí termín párovka, což ovšem může být rovněž pojem z veslařského sportu (párová čtyřka). Proto se redakce obrátila na Národní technické muzeum a šéfa tamních železničních sbírek Michala Novotného, níže pak nabízí anketu.

Co se mně a kolegům podařilo zjistit, tak se v případě pojmu „parovka“ jako synonymu k parní lokomotivě jedná o ledové pojmenování regionálně se v současnosti rozmáhající, které s původním železničním parním provozem nemá nic společného. V 19. století a v první půlce 20. století se slovo „parovka“ nebo i „parnička“ či „párnička“ lidově používalo pro různé stroje zejména zemědělské, poháněné parou, klasicky pro stacionární a převozné lokomobily, nebo přeneseně i pro vlastní zemědělské stroje odkázané na parní stroj (typicky pro parní mlátičku). Např. noviny Rovnost, 1911: „Zasíval-li rolník z plachetky rukou, nyní osíval pole secím strojem, žal-li srpem a kosou, žal nyní stále více žacím strojem, mlátil-li cepem, počala u agrárních stodol hučet mlátička a parnička…“; Hospodářský list, 1914: „Předtím k výmlatu obilí vypujčována parovka…“ I v tomto použití se však jednalo o slangové pojmenování, protože základní encyklopedie té doby s termíny parovka či parnička vůbec nepracují. Opravdu neumím říct, jestli se tento termín používaný mezi zemědělským lidem užíval i během parního provozu na železnici pro lokomotivu, žádný doklad proto zatím neznám. Nelze to vyloučit, ale nedává to příliš smysl, protože v době monopolu parní lokomotivy nebylo zapotřebí v běžné mluvě hnací vozidlo diferenciovat podle pohonu. Stejně tak neumím posoudit, jestli reinkarnace tohoto termínu s posunutým významem souvisí s nějakou kontinuální laickou lidovou tradicí, nebo se jedná spíš o současnou lidovou tvořivost a dětskou mluvu (jako mašinka, éro, autíčko) šířenou mezi lidem internetovým, která spíš náhodně vtiskla nový význam dávno zapomenutým pojmům. Výše uvedené odpovídá i na dotaz na legitimitu termínu „parovka“. Do odborné terminologie rozhodně nepatří. Dokážu proto pochopit rozhořčení některých čtenářů, která při používání takovéto terminologie trpí, protože se jedná o slang v tomto případě ještě s posunutým významem, který s původní železniční praxí nesouvisí.

Michal Novotný, ředitel železničních sbírek Národního technického muzea

[yop_poll id=“29″]

Tagy parní lokomotiva
62 komentářů