cargo

Po 9 měsících se otvírají eskalátory na Andělu. Proč trvala oprava tak dlouho?

Zbytky po starých schodech ve stanici Anděl. Foto: AŽD PrahaZbytky po starých schodech ve stanici Anděl. Foto: AŽD Praha

Ze sítě pražského metra zmizí v pondělí jedna výrazná překážka. Dopravní podnik (DPP) se zahájením provozu metra otevře po devítiměsíční

Ze sítě pražského metra zmizí v pondělí jedna výrazná překážka. Dopravní podnik (DPP) se zahájením provozu metra otevře po devítiměsíční rekonstrukci severní vstup ve stanici Anděl (směrem k Plzeňské ulici). Vstup byl uzavřen loni 25. září.

V rámci rekonstrukce byly odstraněny staré sovětské eskalátory a nahrazeny modernějšími, které mají například bezpečnostní čidla na přítomnost všech schodů, snižují i riziko požáru. Proběhly sanace průsaků v eskalátorovém tunelu, elektro práce na novém osvětlení, silových rozvodech, rozvaděčích a slaboproudých zařízeních. Celkové náklady činí přibližně 225 milionů korun. „Je potřeba si uvědomit, že technologie v některých stanicích jsou již skutečně zastaralé, konkrétně na Andělu nám sloužily přes třicet let,“ uvedl šéf DPP Martin Gillar.

Deník Zdopravy.cz se už loni v říjnu zabýval důvody, proč oprava za 289 milionů korun trvá tak dlouho. Získalo ji sdružení firem AŽD Praha a Brema, projekt je od Metroprojektu.

Z odpovědí DPP i AŽD Praha vyplývá, že hlavním důvodem zpoždění je skutečnost, že nové eskalátory se teprve začaly vyrábět, a to až poté, co začala samotná oprava. Podle nich je doba opravy přiměřená.

Pohled na demontáž starých schodů ve stanici Anděl. Foto: AŽD Praha Dělníci rozebírají motor a převodovku pro schody ve stanici Anděl. Foto: AŽD PrahaZbytky po starých schodech ve stanici Anděl. Foto: AŽD PrahaPohled do demontovaných prostor eskalátorů ve stanici Anděl. Foto: AŽD PrahaPohled na demontáž starých schodů ve stanici Anděl. Foto: AŽD Praha

„Práce na stavbě jsou časově podmíněny jak provozní dobou metra, například odvážení a zavážení materiálů a výrobků pracovními vozy je možné pouze v době noční odstávky metra, dále technologickými návaznostmi při demontážích, následných prací v eskalátorovém tunelu, vestibulu a ostatních prostorách stavby, dále zpětných montážích,“ odpověděl loni po 19 dnech DPP na dotazy serveru Zdopravy.cz.

Podle Romana Juříka z AŽD je běžná praxe, že schody se vyrábí až po uzavření. Proč se nevyrobily nejprve schody a teprve poté se začalo s demontáží starých? „Nejdříve budou dodány ty části, které je nutné instalovat v první fázi a následně další a další. Kdyby již tyto schody byly vyrobeny, není je dokonce na stavbě ani kde uskladnit, respektive staveništní zábor by byl pro cestující veřejnost zcela neúnosný. Dvojí překládání také není vhodné, stavbu jen prodlužuje a prodražuje. Zvolili jsme standardní běžný postup,“ řekl loni Juřík.

Podle něj nejde jen o výměnu stávajících eskalátorů sovětské výroby, ale také demontáž celé strojovny, kde jsou umístěny několikatunové převodovky s vlastními motory, kompletní rekonstrukce celé elektroinstalace, stavební úpravy pro nové stroje, jejich montáž a celkové přezkoušení. „V případě stanice Anděl se nejedná o repasi stávajících schodů, ale o dodávku naprosto nového zařízení. Navíc v tomto případě o čtyři kusy kompletních eskalátorů,“ dodal Juřík.

Šéf DPP Martin Gillar už na konci září harmonogram hájil. „Zvolený harmonogram a technologický postup je ekonomicky nejefektivnější,  proto je nutné zcela uzavřít jeden vstup,“ řekl Gillar. „Modernizacemi docílíme toho, aby  bezpečnostní standardy odpovídaly současným požadavkům. Nová technologie bude zároveň z elektrotechnického hlediska mnohem úspornější, sníží se nám tak i provozní náklady,“ dodal.

Podle časového harmonogramu měl dodavatel 1,5 měsíce na demontáže strojních zařízení a elektro částí, téměř tři měsíce na demontáže obkladů a bourání nosných konstrukcí, sanační práce, zpětné montáže a nové nosné konstrukce pod schody a v prostoru jejich osazení, 3,5 měsíce na výrobu, odzkoušení a přejímky pohyblivých schodů ve výrobním závodě na Slovensku, elektrorozvody a zařízení, tři měsíce montáž nových schodů, zprovoznění, tři měsíce kompletace stávajících vrácených či nových zařízení slaboproudu, vzduchotechniky, zdravotně technických instalací, elektro požární signalizace, tlakových těsnění a informační a reklamní zařízení. Jednotlivé fáze harmonogramu se časově překrývají.

Tagy anděl AŽD Praha dpp
12 komentářů