Infrastruktura Rozhovory Železnice

Rozhovor: Pokud chce kraj dopravu obnovit, lze prodej dráhy zastavit

Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Jak se prodávají lokálky? V rozhovoru celý proces vysvětluje ředitel odboru pronájmu a prodeje Správy železniční dopravní cesty Jakub Červenka. „V nejbližší době by se seznam rozšiřovat neměl,“ říká.

Jak se tratě, které jdou do prodeje, vybírají?

Ten proces byl nastartován už v roce 2010. Správou železniční dopravní cesty bylo navrženo ke zrušení deset regionálních tratí. Zároveň s tím se začalo hovořit i o možnostech prodeje či pronájmu, což by zrušení trati odvrátilo. V této situaci vzniklo ve spolupráci správy železnic, ministerstva dopravy, krajů a obcí vládní usnesení, které podmínky přesně vymezuje. Musí jít o regionální dráhy, které jsou dlouhodobě nevyužívané. Zásadní tedy je, že ty tratě neslouží svému účelu, většinou na nich není objednaná doprava déle jak pět let.

Stará se SŽDC o ty dráhy, i když jsou už na seznamu?

Všechny tratě, které jsou na uvažovaném seznamu ke zrušení, jsme schopni relativně operativně zprovoznit v případě takového požadavku, vyjma trati Kralovice – Mladotice, která dlouhodobě neslouží provozu a není provozuschopná. Když na tratích deset či patnáct let nikdo neobjedná dopravu, tak je velmi obtížné ročně investovat desítky milionů korun do jejich údržby, bez výhledu na alespoň minimální návratnost ve formě objednávky pravidelné dopravy. Před přijetím novely zákona o odpadech je navíc rozebírali sběrači kovů ve velkém. Bohužel není v našich možnostech 24 hodin denně monitorovat tratě, na kterých není pravidelný provoz.

Trať Mladotice – Kralovice je vzhledem k zanedbanosti asi nejsložitější případ, lze vůbec čekat, že se jí podaří prodat?

Tam už proběhla tři kola nabídky. A v rámci prodeje za finanční obnos nikdo zájem neprojevil.

Můžete popsat ta tři kola?

V rámci prodeje podle usnesení vlády nejdříve trať nabízíme za cenu zjištěnou. Tu určujeme na základě znaleckého posudku, vychází ze zákona o oceňování, tabulek a předpisů ministerstva financí. Když nikdo nemá zájem, dáme nabídku za cenu obvyklou. Tu rovněž dělá znalec, je nižší a blíží se ceně tržní. Ve třetím kole pak můžeme ještě tuto cenu snížit zhruba na polovinu, přičemž se jedná o cenu orientační a v některých případech může být i výrazně nižší.

Co se děje po tom, když trať nikdo nechce ani za polovinu tržní ceny?

Dál postupujeme podle usnesení vlády. Trať musíme nejprve nabídnout bezúplatně ministerstvu obrany. Pokud nemají zájem ani vojáci, přichází na řadu nabídka bezúplatného převodu nezrušené dráhy krajům a obcím. V pravidlech je, že nesmí dráhu pět let dál prodat. A pokud chtějí dotaci na její údržbu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tam musejí jezdit minimálně dva páry vlaků denně nebo ekvivalent za rok.

A pokud samospráva nechce trať ani zadarmo, zrušíte jí?

Ano, do jednoho roku zahájíme kroky vedoucí ke zrušení dráhy. Poslední slovo má Drážní úřad, následně dojde ke snesení kolejí. Tím to ale nekončí, je tu stále možnost bezúplatného převodu takto zrušené dráhy obcím. Pak tam může vzniknout třeba cyklostezka. Nesmí ale dojít k rozparcelování a rozprodeji. Příkladem může být trať Čejč – Uhřice u Kyjova. Místní starostové o ni mají velký zájem, ale až po zrušení dráhy. Chtějí budovat cyklostezku. Vyloženě čekají na ten poslední krok, až bude dráha zrušená.

Kolik drah už jste takto od roku 2010 zrušili?

Na základě tohoto usnesení žádnou. Dvě jsme loni prodali společnosti AŽD Praha (Čížkovice – Obrnice, Dolní Bousov – Kopidlno). Nejdále v celém procesu jsme u zmíněné dráhy Kralovice – Mladotice, kde čekáme do konce roku na vyjádření Kralovic, zda budou nebo nebudou mít zájem o bezúplatný převod nezrušené dráhy. Mladotice ani kraj to nechtěly. Pokud Kralovice neprojeví zájem, zahájíme proces rušení dráhy. Obecně se dá říci, že bezúplatný převod zrušené dráhy je velice lákavý a obce mají v drtivé většině zájem se k tomu majetku dostat.

Je možné trať z toho likvidačního seznamu i vyjmout?

Než vůbec začneme nějakou trať prodávat, tak komunikujeme s kraji, obcemi, vedeme různá jednání, kde se tážeme na jejich názor a záměry v dopravní obslužnosti. Ten proces chvíli trvá, kupní smlouvu můžeme podepsat až po schválení vládou. A ano, pokud kraj řekne, že dopravu objedná, tak lze dráhu vyjmout z procesu prodeje. Například u trati Čelákovice – Mochov se změnil přístup kraje, který tam chce začít objednávat dopravu a dokonce tam vybudovat novou zakázku.

Existuje i možnost převést tu dráhu na nějaký spolek drážních nadšenců?

Mohou si tu trať koupit. Pokud se ptáte na bezúplatný převod, tak taková možnost na naší straně neexistuje, nicméně mohou se domluvit na spolupráci třeba s obcí, která má možnost získat trať zdarma. Musím ale říci, že nějaký tlak či poptávku ze strany spolků necítíme.

Bude se ten seznam v brzké době rozšiřovat?

Zatím pracujeme s tím, co máme. V nejbližší době, pokud vím, by se rozšiřovat neměl.

Stojí správě železnic ty ušetřené peníze vůbec za to, aby absolvovala tak dlouhý a složitý proces?

Jsme státní organizace a musíme se řídit platnou legislativou a nařízením vlády. Když nám vláda dala tento úkol, tak není dost dobře možné nerespektovat její usnesení a nechat tratě ležet ladem. Může se stát, zcela hypoteticky, že tady budeme mít za dvacet let osmdesát tratí, kde nebude nikdo jezdit a my je budeme muset udržovat.

Seznam tratí určených k prodeji.

12 komentářů

Klikněte pro vložení komentáře
 • Já nějak nechápu, jak by někdo (např. kraj) mohl objednávat dopravu na trati 162 v úseku Kralovice – Mladotice, když je tento úsek už 20 let nesjízdný? Byl na něm zastaven provoz už v roce 1997, ale České dráhy až do roku 2011 zajišťovaly NAD, od roku 2012 jezdí místo NAD autobusová linka na objednávku kraje. O přepravu ve směru Kralovice – Mladotice je tedy nejspíš ze strany objednatele zájem, jen po železnici to nejde, protože ČD/SŽDC tu trať nechaly zchátrat. Ale není to o tom, že by se musely investovat desítky milionů korun do trati, kde 10-15 let nikdo neobjednal dopravu, když objednávka dopravy existuje. A bohužel, město Kralovice asi o trať zájem neprojeví, protože představa, že by jí muselo uvést do provozu a provozovat 5 let, je pro město asi v tuto chvíli ekonomicky nereálná. Z dotace na údržbu ze SFDI se tu trať asi teď už zrekonstruovat nepodaří…

  • Z Kralovic až do Mladotic už tu trať nikdy nikdo neobnoví, protože by to bylo tak drahé, že ekonomická efektivita nemůže vyjít kladně ani při započtení všech možných externalit (a autobusové spojení je tam pro místní obyvatele zjevně výhodnější), ale za obnovu by určitě stály cca 2 km z Kralovic k Mariánské Týnici s ještě jednou zastávkou i v Kralovicích – i to by sice bylo dost drahé, ale mělo by to aspoň nějaký smysl (samozřejmě především pro výletníky a pro návštěvníky kláštera). A pak by se samozřejmě také musely dohodnout Středočeský a Plzeňský kraj a jejich organizátoři veřejné dopravy by se museli přestat trumfovat v hovadinách a začít tam objednávat nějakou skutečně smysluplnou dopravu – což je, bohužel, ještě nesrovnatelně větší utopie, než jakákoli úvaha o obnovení železnice v celém úseku z Kralovic až do Mladotic …

 • Přitom si myslím, že je pro koncové trati jednoduché řešení. Počkat 5 let. Pak do 810 ky dát kameru, laser a nouzové tlačítko a nechat ji jezdit autonomně 30 km/h. Jen odvahu je třeba.

  • Nepochopil jsem úplně, jak toto jednoduché řešení zajišťuje údržbu trati?

 • Tak stačí se podívat třeba na plány v Pardubickém kraji, kde kraj plánuje neobjednávat neuvěřitelné tratě. Opět nějaký náměstek za ODS. Ods je prostě synonymum katastrofy asi vždy, ve všem a všude. K tomu jejich možná přímá zadání soukromým dopravcům. To je prostě špatné, že stačí jedno volební období. Někdo něco zruší. Druhý to pak chce obnovit (jako obnovy tramvají z OPD). Nebo se můžem podívat na Olomoucký kraj, jak zase nechtěl objednat lidem vlak do Sobotína, kde si trať obce zachránily a opravily. Jak se evidentně chystají zrušit vlaky do Dolní Moravy (turistického centra) – přestávají objednávat.
  Jako u blbých. Ale ty neopravitelné škody.. Třeba zrušení trati Valašské Meziříčí – Nový Jičín. Desetitisícová města, automotive průmysl. Blízko koridorů.. Hlavně rád poslouchám ty pohádky, jak tam budeme stěhovat nádraží do nesmyslné polohy za 50 mld. Tam budeme stavět VRT za 150mld na 350km/h. Tam za 200 mld. Tam tunely ve městě za 60 mld. Tam tunel a podzemní stanice za 10 mld, kde nemusí být. Tam utratí za přejezdy a podchody a perony.
  A pak budou vysvětlovat zase občanům jak nemají blbých 80 milionů, aby po 50 letech strčili nějaké peníze do trati Nový Jičín-Valašké Meziříčí a odstranili nějaké povodňové škody jednou za 50 let.
  A jak je problém po 50 letech prostě vyměnit koleje, vyhybky, řídicí a zabezpečovací systém za moderní, aby trať byla konkurenceschopná.

  • Můžu se jenom zeptat jak lze neobjednat vlak do Dolní Moravy, když tam nevedou koleje?

   Možná byste nám mohl vysvětlit v čem je proti této praxi lepší objednávat vlak do Mlynického Dvora pro pět lidí denně přímým zadáním ČD… to je trochu výsměch daňovým poplatníkům, ne?

  • Jaké neuvěřitelné tratě myslíte?
   Navíc o víkendu by se mělo jezdit všude, i tam, kde o to není zájem cestujících….

 • DB netz v tomto ohledu volí poněkud pragmatičtější způsob.
  Jsou tratě které jsou opravdu zbytečné a u jiných je jejich budoucnost rozporuplná. Znám železniční nákladní trať , která se klikatila téměř stovku kilometrů porůřím a napojovala na sebe mnoho vleček z různých podniků, dolů, oceláren a jiných. Byla tam i když ty podniky už dávno svůj provoz ukončili.
  Vloni bylo zprovozněno přes 40km kvalitní cyklostezky a na dalších částech se pracuje. Některé části této tratě byly dvou i vícekolejné. Dnes je to cyklistická magistrála s odpočívkami.
  Některé bývalé podniky obsadili developeři, a tak z bývalých vleček je dnes napojení na tuto velomagistrálu.
  Na druhou stranu znám v Meklembursku spolek nadšenců, kteří mají pronajatou asi 30-ti kilometrovou trať a provozují na ní šlapací dresíny. Vyjímečně dokonce výletní vlaky.
  Nejen v tomto případě uplatnil správce DB netz jeden ze svých zákonných modelů. U tratí kde si i přes prognózy není jistý, zda tyto nebude v budoucnu potřebovat, uplatňuje tzv.zájmový pronájem.
  Tedy, je v lokalitě vyhledán zájemce převážně z řad železničních nadšenců. Poté je tomuto subjektu nabídnut pronájem za 1€uro ročně.
  Za to správce požaduje pravidelnou údržbu a udržování provozuschopnosti svěřeného úseku. Pokud spolku z jeho činnosti plyne zisk, má jej investovat zpět do železnice. Tím se počítá například i investice do záchrany parní lokomotivy. Tyto spolky mají nárok na dotace. Také mohou žádat DB netz o tzv. zbytný materiál, který zůstává po modernizačních pracech na jiných dílech. Mohou to být pražce, kolejnice, signály nebo i vybavení historických stavědel či nádražích budov. Tyto získává za cenu dopravy.

  V současnosti jsou některé tratě reaktivovány. Tedy se zájmem regionů a obyvatelstva o železniční dopravu, si tyto tratě správce bere zpět. Většinu modernizuje na nejvyšší standart a je na nich opět provozována doprava. Jedná se zejména o úseky v aglomeracích. Jiné jsou opraveny jen základně a provozovatel s objednatelem zkouší poptávku. Jiné jsou reaktivovány a následně modernizovány jen pro nákladní dopravu. Například při opravě, rozšíření hlavního koridoru mu tato záloha umožňuje posílit kapacitu.

  Nedávno jsem četl o jednom spolku, který měl takto pronajatou trať. Po pár letech turistického provozu rozjeli na vlastní náklady regionální osobní dopravu a následně formou přímého zadání získali kontrakt od zemského úřadu na provoz.
  Tak přesvědčivým byl nárůst cestujících. Od DB netz se trať dočkala modernizace na nejvyšší úroveň v dieselové trakci. Nyní zůčastnění jednají o elektrifikaci.
  Dokonce je jedna odlehlá kurz trať, která je průřezem Německé železniční historie. Prý ji často využívají filmaři. Ale sám nevím, kde je. Snad ve Schwarzwaldu.

  Tento můj příspěvek ve spojitosti s rozhovorem výše, je o rozdílných pohledech dvou správců infrastruktury. Jedním dechem však dodávám, že jsem si vědom toho, že některým tratím nepomůže ani svěcená voda ale jsou tratě, které se mohou jevit dnes zbytečné ale jejichž čas, ještě přijde.
  Pokud si máme zachovat něco s historického hlediska nebo tzv. pro sichr, je možná na čase iniciovat změnu či doplnění zákona.

 • Jančura chce jezdit na regionálních tratích tak má možnost ukázat jak mu to půjde bez dotací…

  • Nikde jsem si nevšiml, že by nějaký soukromý dopravce chtěl jezdit na REGIONÁLNÍ trati BEZ DOTACÍ.
   Máte někde odkaz?
   Děkuji předem.

 • Opravdu má nějaká vláda aktivní zájem na tom, aby tratě neležely ladem a fyzicky se likvidovaly? Proč se rozhoduje jen na základě osobní dopravy, aniž by byla snaha o využívání napojených vleček namísto ničení silnic těžkými auty? A co když bude naopak za dvacet let někomu některá dráha chybět? Proč se všechny obce třesou na cyklostezky jako na zlatou krávu, ale koleje vedoucí odněkud někam jim po vůli nejsou? A co když je vůbec všechno jinak, než tvrdí zatvrzelí úředníci…

  • No ale! A jaké vlečky jsou mezi Mladoticemi a Kralovicemi, případně hentam u Čejče a jaké tvoří objemy?

   Že ty železnice vznikaly před 100 lety s úplně jinou strukturou průmyslu, poptávky po přepravě i dostupných technologií ti uniká?